• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Djur och lantbruk

Många av oss lever ihop med något husdjur eller är intresserade av de vilda djuren i vår natur.

Det finns en del regler som styr hur vi ska handskas med våra husdjur och hur vi ska förhålla oss till de vilda djuren i vår omgivning. Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vissa delar av tillsynen.

Djur som far illa

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för tillsynen av hur djur behandlas. Om du har oro för att djur behandlas illa är det dem du kontaktar.

Skadade vilda djur

Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som ska göras.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

  • Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

  • Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00
  • Jourtid 019-14 76 42

servicecenter@sbbergslagen.se

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad:

Regler för hundar i naturen,
se Naturvårdsverket

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller
Djurskyddstelefon 010-224 81 vardagar kl 9-12,
dygnet runt 
via webbanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen) Länk till annan webbplats.
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sb-bergslagen.se

Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.