• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Afrikansk svinpest

Svinpest är konstaterat i grannlänet och vi följer utveckligen men det är viktigt att vi alla är försiktiga så att vi inte sprider smittan vidare.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag.

Ett stort område i Västmanlands län har spärrats av för att minimera risk för spridning.

Det är ett allvarligt läge och även om det inte upptäckts någon smitta bland djur i Örebro län följer vi utvecklingen noga.

Vi vill också påminna alla som planerar besök till eller är på besök i de områden där skogarna nu är avspärrade, att följa de restriktioner som Jordbruksverket har satt upp.

Du kan klicka på länken nedan för att läsa mer på jordbruksverkets hemsida:

Information om afrikansk svinpest(jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro har information om afrikansk svinpest, du kan klicka på länken nedan för att läsa mer information från länsstyrelsen:

Afrikansk svinpest på vildsvin i grannlän(lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har information om svinpesten samt hur du kan rapportera in döda vildsvin.

Övervakning av afrikansk svinpest(sva.se) Länk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: