• Huvudmeny
Sopbil på väg

Avfall, sopor och återvinning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har hand om skötsel och frågor rörande avfall, sophämtning och återvinning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har hand om tillsyn och regler för enskild och kommunal avfallshantering, källsortering, kompostering, återvinning, farligt avfall och nedskräpning i naturen.

Återvinningsstation
  • Tillverkarnas ansvarar för det avfall som omfattas av  producentansvar.
  • Tillverkarna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska informera om sortering och insamling.
  • Den lokala information till hushållen görs av kommunerna.  I Nora kommun sköts detta av Samhällsbyggnad Bergslagen.

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-03-10

Samhällsbyggnad Bergslagen

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se
Webb: www.bergslagens-kt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se
Webb: www.bmb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.