• Huvudmeny
Sopbil på väg

Avfall, sopor och återvinning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (tidigare BKT) har hand om skötsel och frågor rörande avfall, sophämtning och återvinning.

Samhällsbyggnasförvaltningen Bergslagen, (tidigare BMB) har hand om tillsynen och regler för enskild och kommunal avfallshantering, källsortering, kompostering, återvinning, farligt avfall och nedskräpning i naturen.

Återvinningsstation

Återvinningsstationer (sopstation)

Här hittar du återvinningsstationer i Nora kommun (länk till Samhällsbyggnadsförbundet, Avfall&återvinning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta till våra Återvinningsstationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan lämna synpunkter om tömning och städning runt återvinningsstationerna till Förpacknings & tidningsinsamling (fti)

Länk till synpunkter hos ftilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Tillverkarnas ansvarar för det avfall som omfattas av  producentansvar.
  • Tillverkarna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska informera om sortering och insamling.
  • Den lokala information till hushållen görs av kommunerna.  I Nora kommun sköts detta av Samhällsbyggnad Bergslagen.

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2017-03-28

Samhällsbyggnad Bergslagen

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se
Webb: sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet (BKT)

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se (BKT)
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd (BMB)
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se (BMB)
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.