• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny
Sopbil på väg

Avfall och återvinning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall. Vi ansvarar för att avfallshämtningen fungerar som den ska vid din fastighet samt att du får den information du behöver för att kunna källsortera rätt. Vi driver även åtta återvinningscentraler, ÅVC, som är placerade runt om i våra fyra medlemskommuner. Alla våra återvinningscentraler är stängda röda dagar samt alla aftnar. För övrigt gäller ordinarie öppettider. Avgifter och regler, abonnemang Avfallsföreskrifterna innehåller främst regler om hushållsavfall, t.ex. regler om sortering av olika avfallsslag, olika abonnemang, hämtningsintervaller, behållarplatser, hämtningsvägar och undantag från föreskrifterna. Du kan välja mellan tre olika typer av abonnemang för avfallshämtning: blandat avfall matavfall hemkompostering. Avfallsabonnemang På mina sidor kan du se fakturahistorik och även tömningsschema av dina avfallsabonnemang. Mina sidor på futureweb.sbbergslagen.se Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text
Återvinningsstation
  • Tillverkarnas ansvarar för det avfall som omfattas av  producentansvar.
  • Tillverkarna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska informera om sortering och insamling.
  •  

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad:

Samhällsbyggnad Bergslagen

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se

Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
E-post: forbund@sbbergslagen.se
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen) Länk till annan webbplats.
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sb-bergslagen.se

Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.