• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Pågående projekt

Här kan du se pågående projekt i Nora kommun, bland annat vatten- och avloppsprojekt, gatuarbeten, trafikregleringar, trafikprojekt och byggprojekt och Aktuella detaljplaner.

Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med projekt framöver.

Du kan sortera i listan efter typ av projekt, område och beskriving.

Typ

Område

Beskrivning

Gatuprojekt

Soltunet

Ny busshållplats

Byggprojekt

Karlsäng

Ny 7-9 skola

Gatuprojekt

Esstorp

Underhållsarbete av gång och cykeltunnel

VA-projekt

Hitorp

VA-undersökning vid Älvestorp

Projektering

Stensnäs

Projektering vid Stensnäs


Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: