• Huvudmeny

Sotning

Kommunen ansvarar för sotning. Den enskilde kan ansöka om att få rengöra, sota, sin egen anläggning. Nerikes brandkår handlägger frågor om sotning.

I Nora kommun är det Lindesbergs Sotningsdistrikt AB, som utför både sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt de intervaller som fastställts. En enskild fastighetsägare kan få utföra sotning av sin egen fastighet enligt särskilda regler som kommunerna fastställt.

Lindesbergs Sotningsdistrikt AB

Kontaktperson
Skorstensfejarmästare
Bengt Andersson
Lindesbergs Sotningsdistrikt AB
tel 0581-13460 säkrast kl 08.00 — 11.00

Länk till sotare på Lindesbergs Sotningsdistrikt ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) som gäller från 2004-01-01, har kommunen ansvar för att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Lagens syfte är att sotning och en utökad brandskyddskontroll skall medverka till ett säkrare samhälle med mindre bränder och lägre skadekostnader.Verksamheten är nu uppdelad i två separata uppdrag så att sotning/rengöring genomförs efter sina intervaller och brandskyddskontroll genomföras efter sina. Kommunerna fastställer sotningsfristerna och statens räddningsverk fastställer fristerna för brandskyddskontrollen.
Statens räddningsverks har gett ut allmänna råd (SRVFS 2004:5) om sotningsfrister som utgör grunden för kommunernas beslut om sotningsfrister.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-06-26

Nerikes brandkår

Nerikes Brandkår

Box 33600, 701 35 Örebro
Tel: 019-20 86 50
E-post:info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:
Nastagatan 10A, Örebro