• Huvudmeny

Boende för äldre

Hagby Ängar och Tullbackagården är särskilda boenden för dig som inte längre kan bo i det egna hemmet.

För att få flytta in  på ett äldreboende måste behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet inte kunna tillgodoses av andra insatser i det egna hemmet.

Beslut om särskilt boende kräver ett biståndsbeslut, efter behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga. 

Hagby Ängar

Hagby Ängar är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, med plats för ca 80 personer. Lägenheterna är fördelade på åtta grupper. Det finns möjlighet till korttidsboende och växelvårdöppnas i nytt fönster.

Tullbackagården

Tullbackagården är ett särskilt boende för ca 60 personer. Lägenheterna är fördelade på fem grupper och två våningsplan. En grupp för korttidsboende vänder sig till dig som behöver rehabilitering.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-04-17