Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Boende för äldre

Hagby Ängar och Tullbackagården är särskilda boenden för dig som inte längre kan bo i det egna hemmet.

Besöksförbud

Sedan 30 mars råder besöksförbud på äldreboenden, enligt ett nationellt beslut.
Här finner du en länk till Nora kommuns information om Corona/covid-19öppnas i nytt fönster

För att få flytta in  på ett äldreboende måste behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet inte kunna tillgodoses av andra insatser i det egna hemmet.

Beslut om särskilt boende kräver ett biståndsbeslut, efter behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga. 

Hagby Ängar

Hagby Ängar är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, med plats för ca 80 personer. Lägenheterna är fördelade på åtta grupper. Det finns möjlighet till korttidsboende och växelvårdöppnas i nytt fönster.

Tullbackagården

Tullbackagården är ett särskilt boende för ca 60 personer. Lägenheterna är fördelade på fem grupper och två våningsplan. En grupp för korttidsboende vänder sig till dig som behöver rehabilitering.

Särskild information i Coronatider:
Riktlinjer för hygien och smitta

Nora kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har tät kontakt med Smittskyddsenheten i Region Örebro län. Vi arbetar för att fortsätta säkra de boendes behov av stöd och undvika att covid-19 drabbar boende, personal och anhöriga.

All personal i följer de riktlinjer som finns och är noga med att inte komma till jobbet om man är sjuk eller har symtom. Vi är extra noga med hygien under den här perioden, för både hyresgästernas skull och personalens. Det finns även tydliga riktlinjer för hur vi hanterar misstänkt smitta och bekräftad smitta på ett tryggt sätt, i linje med Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer.

Hur förhindra smitta - vad kan du själv göra?

• Var noga med att tvätta händerna ofta och alltid när de är smutsiga, efter toalettbesök och inför mathantering.
• Använd handsprit före och efter kontakt med andra människor – man vet att det avdödar viruset.
• Hosta eller nys i armvecket – använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.
• Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand, speciellt om du är förkyld.
• Undvik att peta dig i ögon, näsa och mun.
• Stanna hemma om du känner dig sjuk och har feber,
hosta och luftvägsbesvär. Folkhälsomyndigheten
uppmanar personer över 70 år att begränsa sina
kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som är över 70 år så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör du inte träffa äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt och definitivt inte om du själv har symtom.

Tillfälliga rutiner vid inflytt eller start av växelvårdsperiod

Utskriftsversion av Tillfälliga rutiner vid inflytt eller start av växelvårdsperiod

Därför ändras rutinerna under pandemin

Sedan 1 april 2020 råder besöksförbud på vård- och omsorgsboenden i hela landet med syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Med anledning av det har verksamheten tagit fram rutiner för att göra inflyttning och växelvård trygg och säker.

Det är ett gemensamt ansvar för alla inblandade att säkerställa att inflyttningen sker så säkert som möjligt vad avser risken för att sprida smitta, Covid-19.

Detta måste ni tänka på

Innan inflyttning eller innan start av en växelvårdsperiod kommer ansvarig enhetschef att kontakta er för att erbjuda lägenheten eller för att planera den periodiska vistelsen. Detta för att informera om vad ni måste tänka på och komma överens om datum och tid för inflytt eller start av växelvårdsperiod. Detta är de rutiner som finns när inflytt eller växelvårdsperiod startar:

 • Inför inflytt eller start av en periodisk vistelse ska datum och tid när den enskilde kommer bestämmas.
 • Den som ska flytta in eller påbörja växelvården ska vara frisk och inte uppvisa några symtom på övre luftvägsinfektion, feber, hosta eller andra symptom på Covid-19
 • Test för pågående Covid-19 smitta, om symptom om än små finns, ska genomföras 24 timmar innan inflyttning eller den periodiska vistelsen. Det hjälper den kommunala sjuksköterskan till med.
 • Efter genomförd test är det viktigt att isolera sig i syfte att inte utsättas för smitta
 • Inflytt sker med max 3 personer/anhöriga.
 • Anhöriga ska vara friska och inte ha några som helst symtom på övre luftvägsinfektion, feber, hosta eller andra symptom på sjukdom
 • Inflytt eller start av den periodiska vistelsen sker dagtid, mån-fre mellan kl. 13-16. Annat tillfälle endast efter överenskommelse med enhetschef
 • Innan tillträde till boendet ska hygienrutiner följas vilket innebär att händer ska spritas, undvika att vistas på annat än anvisade ytor
 • Ni har möjlighet att iordningsställa lägenheten under cirka 1 timme. Om anhöriga behöver påkalla personalens hjälp så ringer man på enhetens telefontelefonnummer
 • Vid inflytt får anhöriga endast befinna sig i lägenheten när allt är inflyttat.

Håll kontakt med anhörig/vän!

Du kan ha kontakt med din anhörig eller vän via telefon! Personalen kommer att hjälpa till, välkommen att ha kontakt på ett säkert sätt! Nora kommun ber dig som inte söker en anhörig eller vän att inte utnyttja denna möjlighet till kontakt!

Telefonnummer till Hagby ängar:
Skogalund: 0587-812 89
Sandtäppan: 0587- 812 86
Rosendahl: 0587-812 87
Åsen: 0587-812 84
Tallåsen: 0587- 812 81
Kjesarbacken: 0587- 812 65
Backafallet: 0587-812 83
Hasselbacken: 0587-812 78
Kejsarbacken: 0587- 812 65

Telefonnummer till Tullbackagården
Rallen: 0587- 811 83
Smedjan/Hyttan: 0587-811 59
Stinsen: 0587-811 82
Sågen/Milen: 0587- 811 57
Vattnehjulet: 0587-811 61

Videosamtal
Du kan även be avdelningen om ett videosamtal via en app som heter Jitsi Meet. Innan du ringer till avdelningen där din anhörig eller vän bor och ber om ett videosamtal, behöver du först installera appen i din mobil eller surfplatta/Ipad.
Här finner du installationsguide av Jitsi Meet (Word)Word
Här finner du installationsguide av Jitsi Meet (pdf)

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-05-28