• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Familjehem

Jourhem

Vi söker en familj som bor i Nora kommun alternativt i angränsande kommun och som har intresse och möjlighet för uppdraget som ett kontrakterad jourhem. Jourhemmet ska både akut och planerat ta emot barn/ unga i sitt hem för tidsbegränsad placeringstid samtidigt som barnets/den unges behov på sikt utreds.

Familjen vi söker ska vara trygga, stabila och kompetenta vuxna med de egna barnen helst lite äldre eller redan utflugna. Familjen ska ha gott om plats, ha ett extra rum i sitt hem. Ett stort plus är om ni har tidigare erfarenhet av uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj. Ni ska vara lyhörda för barns behov, ha god förmåga att samarbeta med det placerade barnets föräldrar och socialtjänsten och vilja ge en trygg placeringstid för barnet/den unge hos er.

I uppdraget som jourhem erbjuds ni råd, stöd och regelbunden individuell handledning. Jourhemmet erhåller fast ekonomisk ersättning som utgår som Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar.


Kontakta oss för mera information och er intresseanmälan!

Utredning av familjehem i Nora Kommun

För att socialtjänsten ska få placera ett barn i ett familjehem eller ett jourhem krävs det att hemmet först har utretts av en socialnämnd. En utredning av familjehem regleras av Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Familjehemsutredningen är ett viktigt redskap för att se till att placerade barn och unga får en god vård.

Hur går det till?

Med hjälp av: Intervjuer, hembesök och referenstagning, registerutdrag från bland annat polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, Kronofogden, Transportstyrelsen

En utredning görs i 3 steg. Läs mer vad som sker i varje steg.

Steg 1 - Informationsmöte

När vi ska utreda en familj som önskar bli familjehem bokar vi ett datum och en tid där familjehemssekreterare ger information om vad det innebär att vara familjehem och familjen får berätta om sig själva och vad det är som gör att de vill bli familjehem. Den första träffen kan ske via teams, fysiskt på plats hos socialtjänsten i Nora eller i familjens eget hem

Steg 2 - Intervju

Om både familjen och familjehemssekreterarna väljer att gå vidare efter det första samtalet så bokas tid och datum in för en intervju. Intervjun utgår från Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder. Det är alltid socialtjänsten som gör den slutgiltiga helhetsbedömningen, inte en utredningsmetod men den är en grund för utredningen. Intervjun innehåller frågor om bland annat boendesituation, ekonomi, familjesammansättning, inställning till kontakt med föräldrarna, skolgång, vad eventuella biologiska barn tycker om att andra barn ska placeras där och varje familjehemsförälders inställning till uppdraget, socialt nätverk. När ett barn blir aktuellt för placering i familjehemmet skriver familjehemssekreterarna en utredning som ska lämnas till socialnämnden för bedömning.

Steg 3 - Bedömning

Socialnämnden ska nu bedöma hemmets lämplighet genom att väga samman vad som har framkommit i utredningen. Den slutgiltiga bedömningen görs först när det finns ett specifikt barn som är aktuellt för placering i hemmet. Det är alltså i förhållande till just det barnet som ett familjehem blir godkänt

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: