• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en familj innebär ibland svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

Familjerådgivning erbjuder samtal som bidrar till och underlättar förändringar i en önskad riktning. Frivillighet, sekretess och möjligheten att vara anonym kännetecknar verksamheten

Familjerådgivningen drivs av Region Örebro län, se kontaktuppgifter. 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: