• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

NoraFör

NoraFör är en övergripande arbetsgrupp med syfte att främja barn och ungas hälsa och trygghet i Nora kommun. Särskilt fokus är alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

NoraFör arbetar med att skapa en gemensam lägesbild där kommunen och andra aktörer kan utbyta information erfarenheter och kunskap.

Vi arbetar med att bedriva ett främjande och förebyggande arbete för barn och ungas hälsa och trygghet.

NoraFör utvecklar och driver arbetsmetoder samt planerar insatser utifrån behov. Det kan till exempel vara att sprida information till vårdnadshavare, anhöriga eller personal inom olika verksamheter som berörs.

Vilka är NoraFör

NoraFör är en samverkansgrupp med representanter som på olika sätt möter unga i sin vardag. Arbetsgruppen består av Polisen, socialtjänsten, grundskolan, fritidsgården, vuxenlärandeenheten, Samhällsbyggnad Bergslagen och folkhälsoteamet.

Aktuellt

Har du en tonåring hemma?

Är du orolig för att din tonåring ska dricka på sommarlovet? Här kommer tips om hur du kan få till bra samtal om alkohol med din tonåring

  • Visa intresse - prata om allt möjligt i vardagen så blir det naturligt att även prata om lite svårare grejer.
  • Undvik förhörsmetoder - ingen vill känna sig anklagad, risken är att du får undanglidande eller osanna svar.
  • Uppmuntra till att våga berätta - sätt gränser men visa också att du finns där oavsett vad.

www.tänkom.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du fler fakta och tips om unga och alkohol.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: