• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Båtplatser i Nora

Foto av strandpromenaden och båtar.

Nora kommun har omkring 200 båtplatser i Norasjön för uthyrning. För att ställa dig i kö för båtplats så anmäler du dig via vår e-tjänst.

Till e-tjänst BåtplatsköÖppnas i nytt fönster.

Det finns tre olika köplatser:

  • Hitorp med Y-bom. Pris 2 500 kr per år.
  • Strandpromenaden med Y-bom. Pris 2 500 kr per år.
  • Strandpromenaden med boj. Pris 1 700 kr per år.

Nyttjande och ansvar

Båtplatserna får brukas under hela den isfria tiden på året, men det är enbart mellan 1 maj till 31 oktober som kommunen ser till att båtplatserna är brukliga.

Överlåtande

Det är inte tillåtet att överlåta eller låna/hyra ut båtplatsen i andrahand utan kommunens skriftliga medgivande.

Båtplatsens skick

Båtplatsen hyrs i det skick den befinner sig i på tillträdesdagen. I samband med säsongstart gör kommunen en översyn av samtliga båtplatser.

Kommunen tar emellertid inte ansvar för skador som kan uppkomma på båtar vid exempelvis brustna bojkättingar eller andra skador på förtöjningsanordningar. Kommunen kan heller inte ställas till svars för båtskador i samband att båtar slår ihop eller slår mot brygga vid kraftig vind.

Båtägaren ansvarar för att:

  • båten är förtöjd på ett säkert och tillfredsställande sätt
  • fjädrande anordning användas mot brygga
  • Skador på annans båt orsakade av egen båt ansvarar för båtägaren             
  • Skador på brygga, bryggbommar orsakade av egen båt. 
  • Att jolle, redskap eller annat material inte förvaras på bryggan.

Outnyttjad båtplats

Hyrd båtplats som inte stadigvarande nyttjats under två säsonger i följd kommer att sägas upp.


Båtplatskö

Villkor för att stå i båtplatskön

Nora kommuns båtplatser upplåts av enheten Kost och Service. Upplåtelser görs utan tidsbegränsning (fasta båtplatser). Tilldelning av båtplats sker enligt det kösystem som beskrivs nedan.

Anmälan till båtplatskön

Du kan ställa dig i kö för en båtplats på tre olika sätt, y-bom Strandpromenaden, boj Strandpromenaden och y-bom på Hitorpsbadet.

När du gör anmälan ska du bland annat ange personuppgifter, kontaktuppgifter och önskemål om plats. Du måste ha fyllt 18 år för att få stå i båtplatskön. Du ska ange uppgifter om din båt, till exempel bredd och längd. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.

Du ansvarar för att uppgifterna i anmälan är korrekta och för att hålla uppgifterna uppdaterade vid eventuella ändringar.

Efter anmälan tilldelas du ett könummer. För att behålla din köplats behöver du betala administrationsavgiften, 150 kronor per kalenderår och plats.

Avgift för att stå i båtplatskön

Just nu kan du inte betala via e-tjänst, pappersfaktura skickas till din adress.

Administrationsavgift till båtplatskön är 150 kronor per kalenderår och plats. För att behålla platsen i kön ska du betala en förnyelseavgift på 150 kronor per plats varje år. Vi skickar inte ut en påminnelse om du inte betalar avgiften.

Om du inte betalar avgiften tas du bort ur båtplatskön. Avgiften återbetalas inte.

Antal som står i båtplatskö

Båtplatskö till Norasjön.


Antal i kö,

april 2023

Antal i kö,

8/5 2023

Antal i kö

12/6 2023

Antal i kö

26/2 2024

Hitorpsbadet med y-bom


0

0

0

0

Strandpromenad med y-bom


46

37

35

21

Strandpromenaden med boj


23

18

15

11

Vid frågor, förändringar eller anmälningar om båtplatser mejla till: batplatser@nora.se

Borttagning ur och omplacering i kön

Du som har tilldelats båtplats tas automatiskt bort från båtplatskön för den aktuella båtplatsen. Om du står i kö på annan plats påverkas den inte.

Om du tackar nej till erbjudande om tilldelning av båtplats flyttas du sist i kön för aktuell plats. Om du inte svarar på erbjudande om tilldelning av båtplats räknas det som att du har tackat nej till erbjudandet.

 

Om du först har tackat ja till ett erbjudande om tilldelning av båtplats och sedan väljer att inte teckna avtal för aktuell båtplats förlorar du din plats i båtplatskön. Du placeras då sist i kön för aktuell plats.

 

Du som inte betalar förnyelseavgiften innan förfallodagen tas bort från båtplatskön. Du som har tagits bort ur båtplatskön behandlas vid nyregistrering som en ny sökande.

 

Fördelning av båtplatser

Fördelning av båtplatser görs utifrån köplats. Om en ledig plats inte motsvarar dina önskemål erbjuds nästa sökande i båtplatskön båtplatsen och du står kvar på din plats i kön.


Erbjudande om båtplats skickas till dig via mejl eller sms. Du ska svara på erbjudandet inom sju dagar. Om du inte svarar på erbjudandet räknas det som att du har tackat nej till erbjudandet.


Det är viktigt att din e-postadress och mobilnummer är korrekt och aktuell i din ansökan.

Det är ditt ansvar att dina uppgifter är korrekta och att de hålls uppdaterade.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: