• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Information och fördelningsprinciper

Här kan du ta del av viktig information och fördelningsprinciper för Nora kommuns lokaler.

Information

Läsårsvis bokning av idrottslokaler

Föreningar och organisationer som vill ha tränings- och tävlingstider i Nora kommuns idrottsanläggningar har haft möjlighet att skicka in önskemål om tider och lokaler via e-tjänst. När fördelningen är klar kommer det bli möjligt för föreningar/organisationer och privatpersoner att boka strötider.

Bokningsbekräftelse

Skickas när schemat är fastlagt och förankrat efter samråd (sker vanligen i augusti månad när bokningsansvarig lagt ett preliminärt schema) med berörda föreningar.

Bokningsläget i aktuella veckoscheman finns i Nora kommuns e-tjänst Länk till annan webbplats..

Nycklar och koder

Utlämnas enligt besked på bokningsbekräftelsen. Nycklar och låskoder ska återlämnas efter att bokningstiden upphört.

Bokning av strötider eller frågor

Strödtider bokas via Nora kommuns e-tjänst, se länk ovan. Eventuella frågor mejlas till bokalokal@nora.se

Tävlingar och matchtider

Tävlingar och matchtider lördagar till söndagar bryter bokad träningstid om tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället, detta ska mejlas till bokalokal@nora.se för administration.

Fördelningsprinciper

  1. Fördelningen av lokalerna sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att ingen diskrimineras på grund av kön.
  2. Idrottslig verksamhet får halltid före annan verksamhet.
  3. Bidragsberättigade föreningar registrerade i Nora kommun får halltid före övriga inte bidragsberättigade föreningar.
  4. Tävlingsarrangemang sanktionerade av distrikts- och specialförbund får halltid före träningsverksamhet. Tävlingar, lördag — söndag, bryter också bokad träning om tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället
  5. Föreningar får halltid före enskilda utövare.
  6. Inomhusidrotter och säsongsberoende verksamhet får halltid före utomhusidrott.
  7. Barn och ungdomsverksamhet får halltid före vuxnas aktiviteter.
  8. Många utövare per verksamhetstillfälle får halltid före verksamheter med få utövare.

Förtydliganden och definitioner till ovanstående

Bokade tider som inte utnyttjas kommer att debiteras med 200 kronor om inte tiden återlämnats till den bokningsansvarig två dagar före aktivitetstillfället.
Barn och ungdomsverksamhet har företräde till tider före klockan 20.00
Ungdomsverksamhet är aktiviteter som genomförs med ungdomar upp till och med 20 år.
Idrottsverksamhet genomförs om idrotten stöds av ett specialidrottsförbund hos RF
Tävlingsverksamhet genomförs om tävlingen är sanktionerad av respektive specialdistrikts-förbund eller specialidrottsförbund.
Inomhusidrott är de verksamheter som uteslutande är hänvisade till inomhusarenor.
Tävlingssäsong är den tid på året då idrottens huvudsakliga verksamhet bedrivs. För fördelningsprinciperna innebär detta att sådan verksamhet som huvudsakligen bedrivs inomhus även under vintermånaderna oktober tom mars prioriteras (tilldelas tid) före verksamheter som har sin huvudsakliga säsong under övriga månader. Handboll före fotboll.

Felanmälan

Akuta störningar i lokalen felanmäls till SOS-alarm endast kvällar och helger, tel 0587-104 11.

Till akuta störningar hör dörrar och lås ur funktion (inbrottsrisker), vattenläckage och fönsterskador som innebär risk för fastigheten samt funktionsbrister som innebär att verksamheterna inte kan genomföras. SOS-alarm bedömer vidare åtgärder.

Övriga störningar och skador

Övriga störningar och skador som inte kan anses akuta och som trots störning i verksamheterna kan åtgärdas påföljande vardag, anmäls till Norabostäders felanmälan 0587- 813 13. Till dessa skador hör, trasiga redskap och nät, läckande kranar, och ventilationsproblem. Trasiga redskap och nät felanmäls digitalt till kommunens webbformulär-anmälan, synpunkt eller klagomål. Fel/skador på fastigheten anmäls till Norabostäder Länk till annan webbplats..

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: