• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Regler för uthyrning av lokaler

Här kan du ta del av kommunens hyresregler.

 1. Vid aktiviteter i Nora kommuns lokaler efter ordinarie öppettider ansvarar föreningen/gruppen själva för säkerheten. Den ansvariga skall ha fyllt 18 år. Nora kommun kan neka gruppen tillträde om nödvändig kompetens hos ansvarig ledare saknas. Verksamheten bedrivs på föreningen/gruppens ansvar.
 2. Passerkort/nycklar/kod skall hämtas på Tingshuset Nora kommun, telefon 0587-810 00.
 3. Passerkort/nycklar skall återlämnas omedelbart efter avslutad hyresperiod.
 4. Rökning och alkoholförtäring är förbjuden.
 5. Eventuell skadegörelse debiteras hyresgästen.
 6. Alla redskap skall återställas i befintligt skick och grovstädning skall utföras av föreningen/gruppen efter avslutad tid. Om detta inte sker kommer kostnader för extra städning debiteras.
 7. Avbokning av tid som föreningen/gruppen skall använda meddelas till bokalokal@nora.se senast 2 dagar innan bokning skall genomföras. Om ej detta sker kommer föreningen/gruppen debiteras enligt taxa, även om föreningen/gruppen normalt disponerar lokalen kostnadsfritt.
 8. Om problem uppstår under er vistelse i lokalerna kan ni kontakta SOS-Alarm 0587-10411.
 9. Ansvarig kontaktperson för föreningen/gruppen ansvarar för att vidareförmedla gällande hyresregler till övriga ledare.

Informationsägare: Kultur och Fritid
Sidan uppdaterad: