• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny
Folkdansarna vid midsommarfirande i Pershyttan

Priser och stipendier

Nora kommun delar årligen ut priser och stipendier för att uppmärksamma insatser inom kultur- fritid- och föreningsliv. Målet med priserna och stipendierna är att uppmärksamma och premiera enskilda personer och föreningar samt andra inom civilsamhället för värdefulla insatser.

Till e-tjänst Nominera

Nomineringar tar vi emot via vår e-tjänst. Vänligen läs kriterierna innan du nominerar.

Kriterier för Nora kommuns Kulturpris

Nora kommuns kulturpris tilldelas en person, grupp, förening eller organisation som ett bevis på uppskattning för värdefulla insatser inom Nora kommuns kulturliv eller för kulturmiljön i Nora.
Kulturpriset syftar till att uppmuntra fler att verka för ett rikt kulturliv i Nora kommun.


Kriterier för Nora kommuns Ungdomskulturstipendium

Nora kommuns ungdomskulturstipendium tilldelas en person eller en grupp som verkar inom litteratur, bildkonst, foto, film, musik, dans, teater, konsthantverk, design, kulturarv eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform.
Personerna eller gruppen ska vara i åldern 13 till och med 25 år*.
Stipendiet syftar till att uppmuntra till fortsatta studier eller vidareutveckling inom litteratur, bildkonst, foto, film, musik, dans, teater, konsthantverk, design, kulturarv eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform.


Kriterier för Nora kommuns Ungdomsidrottsstipendium

Nora kommuns ungdomsidrottsstipendium tilldelas en person eller ett lag som visat stora framgångar inom sin idrott.
Personen eller laget ska vara i åldern 13 till och med 25 år*.
Stipendiet syftar till att uppmuntra till fortsatt vidareutveckling inom idrotten.


Kriterier för Nora kommuns Ungdomsledarstipendium

Nora kommuns Ungdomsledarstipendium tilldelas en ungdomsledare inom föreningslivet som förtjänar att uppmärksammas för sina insatser som ideell ledare. Personen ska vara en god förebild och ha bidragit till meningsfulla aktiviteter och för barn och ungdomar* i åldern 6–25 år.
Stipendiet syftar till att stimulera fortsatt utveckling inom ideellt ledarskap för barn och ungdomar.


Kriterier för Nora kommuns Eldsjäl

Nora kommuns eldsjäl tilldelas en person, en grupp eller en ideell förening som förtjänar att uppmärksammas för ett brinnande engagemang att skapa ett bättre Nora. Det kan vara ett ideellt engagemang som bidrar till en mer social, ekonomisk eller ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Det inkluderar aspekter som demokrati, folkhälsa, mänskliga rättigheter eller miljö och klimat.
Nora kommuns eldsjäl syftar till att uppmuntra fler ideella insatser och stärka engagemanget i Nora kommun.

* Definitionen av ålder för ungdom är 13–25 år enligt MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor


Gemensamma riktlinjer

Kultur- och fritidsutskottet beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priser och stipendier utifrån inkomna nomineringar samt nedanstående kriterier.
Priser och stipendier tillkännages och delas ut årligen under Nationaldagsceremonin.
Nominering skickas in senast den 1 april innevarande år och avser föregående års insatser.
Nominering kan göras av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Nora kommun. Nominering kan även ske av Kultur- och fritidsutskottet.
Nominering ska innehålla en skriftlig motivering och/eller ett exempel på varför den/de nominerade ska få priset eller stipendiet.
Personerna, föreningarna eller lagen som nomineras ska vara bosatta eller huvudsakligen vara verksamma i Nora kommun.
Priser och stipendier delas ut till nu levande personer.
Priser och stipendier kan utdelas endast en gång till samma mottagare, inom en och samma verksamhet.
Priser och stipendier kan delas mellan flera personer eller grupper.
Priser och stipendier kan inte sökas för egen del eller för egen förening eller lag.
Anställda inom Nora kommun eller kommunalt bolag som kommunen äger kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Kan nomineras från och med 2024-02-23

Tidigare pristagare:

Årets kulturpristagare

1982 Ingvar Andersson
1983 Birger Ringström
1984 Flory Green
1985 Max Mossberg och Karl Persson
1986 Signe och Ragnar Nordenmalm
1987 Gösta Sandberg
1988 Kerstin Gustafsson
1989 Torbjörn och Vera Funck
1990 Curt Götlin
1991 Järnboås Bygdegårdsförening
1992 Lars Nilsson
1993 Åke Mossberg
1994 Vikers Hembygdsförening
1995 Anna Hedlund (Nora-Anna)
1996 Karl-Axel Palm
1997 Rune Johansson
1998 Ulla Andersson
1999 Hönsa-Karin & Co
2000 Allan Wetterholm
2001 Bertil Davidsson
2002 Familjen Rudebert Svalbo
2003 Gyttorpskören
2004 Gyttorps Folkdansgille
2005 Magnus Wetterholm
2006 Nora Bergslags Veteran-Jernväg NBVJ, Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg NJOV
2007 Britt-Marie Lundell, Nora Släktforskarklubb
2008 Marie Nordenmalm
2009 Thomas Olofsson, Jernboåsens kammarmusikförening
2010 Ted Ström
2011 Lars-Olov Pettersson
2012 Rune Paulsson (avstod priset)
2013 Birgitta Wahlund och PRONora kören
2014 Anders Wallén
2015 Björn J:son Lindh
2016 Morgan Sultan
2017 Leon.Sandbergs bosättningsaffär
2018 Anita Maria Karlsson
2019 Björn Eckerrot
2020 Ljusstråk
2021 Marika Nicklasson och Pirjo Nilsson (Regnbågsteatern)
2022 Örjan Einarsson
2023
Ove Hoffner

Årets ungdomskulturstipendium

2010 Hanna Thorsmatz
2011 Moa Lundholm
2012 Lovisa Fontana
2013 Mases Nalbandyan och Sunrise Productions
2014 Jonas Henriksson
2015 Zarah Virtanen Windh
2016 Dennis Andersson
2017 Natali och Wessam Ahjere
2018 Anton Hellberg
2019 Molly Sjöquist
2020 Filip Grönroos
2021 Alfred Stenegård Norr
2022 Tone Wästborn
2023 Lovisa Carlsson

Årets idrottsprestation

2008 Carolina Pettersson, Nora Atletklubb
2009 Johan Morssing-Vilén, Nora VSK
2010 Emma Edwall, Nora Atletklubb
2011 Felix Bolmqvist, Nora VSK
2012 Felix Blomqvist, Nora VSK
2013 Isak Carlsson, Nora Bågskytteklubb
2014 Emma Johansson, Nora Atletklubb
2015 Emma Johansson, Nora Atletklubb
2016 Isak Carlsson, Nora Bågskytteklubb
2017 Emma Johansson, Nora Atletklubb
2018/2019 Ebba Danielsson Stall Danora
2020 Ebba Danielsson Stall Danora
2021-22 Inga nomineringar inkom
2023 Stina Larsson och Kevin Telégin

Årets idrottsledare

2008 Solweig Björåsen, Järnboås IF och Johan Johansson, IFK Nora
2009 Sofia Erlandsson, Nora Pershyttan BK och Peder Blomqvist, Nitro Nora
2010 Lena Carlsson, Nora brukshundsklubb och Morgan Hermansson, Nora HC
2011 Birgitta Rahlén Riipi, Nora IBK och Anders Stenquist, Järnboås IF
2012 Maria och Per-Anders Larsson, Nora Lawn Tennisklubb
2013 Johanna Sjölander, Nitro/Nora BS och Morgan Eriksson, Nora Pershyttan BK
2014 Cornelia Eklöf, Nora Simsällskap och Pär Israelsson Nora Bågskytteklubb
2015 Marie Eriksson och Magnus Lissmats Nora IBK
2016 Åsa Lund, Nora Bågskytteklubb och Tomas Almnor, Nitro/Nora BS
2017 Emma Axelsson Gyttorps Ridklubb och Erik Henrysson IFK Nora Friidrott
2018/2019 Marie Asplund Eriksson Nora BK och Mattias Gerlström IFK Nora
2020 Malin Bengtsson, Stefan Bengtsson och Andreas Persson IFK Nora
2021-22 Inga nomineringar inkom
2023 Inga nomineringar inkom

Årets föreningsledare

2008 Curt-Eric Hermansson, Nitro/Nora BS
2009 Nils-Åke Axelsson, Nora IBK
2010 Karl-Erik Selin, IFK Nora
2011 Roger Arvidsson, Nitro Nora Bandysällskap
2012 Bengt Nilsson, IFK Nora friidrott
2013 Vivi Jacobsson, Nora Gymnastikförening
2014 Charlie Petterson, Nora Lawn tennisklubb
2015 Karin Jardler Nora BK
2016 Ruben Wickenhäuser, Järnboås IF
2017 Kerstin Johansson IFK Nora
2018/2019 Berith Jansson Nora Golfklubb
2020 Stefan Öberg OK Milan
2021-22 Inga nomineringar inkom
2023 Inga nomineringar inkom


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-01-07

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: