• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny
Folkdansarna vid midsommarfirande i Pershyttan

Stöd, bidrag och stipendier

I Nora delas Kulturpris och ungdomskulturstipendium ut vid nationaldagsfirandet. Stöd och bidrag kan utgå till kulturföreningar.

Stöd
Kommunstyrelsen kan ge stöd till föreningars kulturarrangemang om kommunens budget så tillåter, prioriterat är barn- och ungdomsaktiviteter.  För att söka stöd till kulturarrangemang ska ni inkomma med en skrivelse till kultur- och fritidsavdelningen. I handlingarna ska det finnas en kort beskrivning av arrangemanget, vilka ni är, styrelsens sammansättning, målgrupp, syfte och mål samt en budget.
Adress:
Nora kommun
kultur- och fritid
713 80 NORA

Bidrag
Bidrag utgår årligen till kulturföreningar och arrangemang.

Stipendium
Nora kommuns ungdomskulturstipendium utdelas en gång per år, på nationaldagen, enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-04-12. Stipendiet är på 5 000 kr och tilldelas enskild person eller grupp. Föreslagen stipendiat ska vara i åldern 13-20 år. Kulturstipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom litteratur, bild, film, musik, dans, teater eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform.
Datum för nominering 1-23 april 2023 (nominering annan tid handläggs ej). Vänligen läs kriterierna innan du gör din nominering.

Kulturpris
Nora kommuns kulturpris tillkännages och utdelas en gång per år, på nationaldagen, till person eller förening som gör en stor gärning för kulturlivet i Nora. Denna gärning ska helst genomföras på idéell basis. Priset delas inte ut postumt utan till nu levande personer och vi ser gärna att priset sporrar till fler kulturhändelser. Den nominerade ska inte ha varit Nora kommuns kulturpristagare tidigare. Datum för nominering 1-23 april 2023 (nominering annan tid handläggs ej). Vänligen läs kriterierna innan du gör din nominering.

Nominera
Lämna ditt förslag med motivering till Tingshuset, elin.sorman@nora.se eller här under Nominera ...

För idrottsliga prestationer och insatser finns separata utmärkelser. Läs mer under idrott, motion och friluftsliv...

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Kulturpristagare:

1982 Ingvar Andersson
1983 Birger Ringström
1984 Flory Green
1985 Max Mossberg och Karl Persson
1986 Signe och Ragnar Nordenmalm
1987 Gösta Sandberg
1988 Kerstin Gustafsson
1989 Torbjörn och Vera Funck
1990 Curt Götlin
1991 Järnboås Bygdegårdsförening
1992 Lars Nilsson
1993 Åke Mossberg
1994 Vikers Hembygdsförening
1995 Anna Hedlund (Nora-Anna)
1996 Karl-Axel Palm
1997 Rune Johansson
1998 Ulla Andersson
1999 Hönsa-Karin & Co
2000 Allan Wetterholm
2001 Bertil Davidsson
2002 Familjen Rudebert Svalbo
2003 Gyttorpskören
2004 Gyttorps Folkdansgille
2005 Magnus Wetterholm
2006 Nora Bergslags Veteran-Jernväg NBVJ,  Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg NJOV
2007 Britt-Marie Lundell, Nora Släktforskarklubb
2008 Marie Nordenmalm
2009 Thomas Olofsson, Jernboåsens kammarmusikförening
2010 Ted Ström
2011 Lars-Olov Pettersson
2012 Rune Paulsson (avstod priset)
2013 Birgitta Wahlund och PRONora kören
2014 Anders Wallén
2015 Björn J:son Lindh
2016 Morgan Sultan
2017 Leon.Sandbergs bosättningsaffär
2018 Anita Maria Karlsson
2019 Björn Eckerrot
2020 Ljusstråk
2021 Marika Nicklasson och Pirjo Nilsson (Regnbågsteatern)
2022 Örjan Einarsson

Ungdomskulturstipendium

2010 Hanna Thorsmatz
2011 Moa Lundholm
2012 Lovisa Fontana
2013 Mases Nalbandyan och Sunrise Productions
2014 Jonas Henriksson
2015 Zarah Virtanen Windh
2016 Dennis Andersson
2017 Natali och Wessam Ahjere
2018 Anton Hellberg
2019 Molly Sjöquist
2020 Filip Grönroos
2021 Alfred Stenegård Norr
2022 Tone Wästborn