• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Regler för uthyrning av kommunala lokaler.

Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, § 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, § 117

Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider tilldelas utifrån följande principer i den ordning de prioriteras.

 1. Idrottslig och kulturell verksamhet bereds halltid före annan verksamhet. 
 2. Bidragsberättigade föreningar registrerade i Nora kommun bereds halltid före övriga icke bidragsberättigade föreningar.
 3. Tävlingsarrangemang sanktionerade av distrikts- och specialförbund bereds halltid före träningsverksamhet Tävlingar, fredag-söndag, bryter också bokad träning om tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället.
 4. Föreningar bereds halltid före enskild utövare.
 5. Inomhusidrotter och säsongberoende verksamhet bereds halltid före utomhusidrotter. 
 6. Barn- och ungdomsverksamhet bereds halltid före vuxnas aktiviteter.
 7. Många utövare per verksamhetstillfälle bereds halltid före verksamheter med få utövare.
 8. Fördelningen av lokaler skall ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att ingen diskrimineras p g a kön.

Bokningar görs hos:

 • Räddningscentralen, telefon: 0587-81 000
 • Samlingssalen Tullbackagården, telefon: 0587-81 000
 • Biblioteket: telefon: 0587-81 000
 • Samlingssalen Hagbyängar, telefon: 0587-81 000

Informationsägare: Kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: