• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Adoption, faderskap och vårdnad

Vårdnad, boende och umgänge med barn, fastställande av faderskap/föräldraskap samt adoption får du hjälp med av familjerätten.

Adoption

Om du är intresserad av att adoptera kontaktar du socialtjänsten för ett informationsmöte. Därefter bjuds du in till en förberedande utbildning om adoption.

Fastställande av föräldraskap

Socialtjänsten är skyldig att fastställa föräldraskap för varje barn.

Om ni är gifta krävs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnadshavare vid barnets födsel. Är ni inte gifta när barnet föds måste föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som fötts från och med den 1 januari 2022. Föräldraskapet behöver bekräftas inom 14 dagar från barnets födelsedatum. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten.

Har det gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse kan inte Skatteverkets Digitala föräldraskapsbekräftelse användas, då behöver ni kontakta socialtjänsten för att bekräfta föräldraskapet.

I Skatteverkets tjänst kan ni även ansöka om gemensam vårdnad om barnet samtidigt som ni bekräftar föräldraskapet. Skatteverket hanterar endast ansökan om gemensam vårdnad om ni är överens och gör en gemensam ansökan.

Klicka är för att komma till Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats.


Vårdnad, boende, umgänge

Att ha vårdnad om ett barn innebär att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden. Vid skilsmässa händer att föräldrarna inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Då kan man ibland behöva vända sig till domstol för beslut. Domstolen kan då begära en utredning av socialnämnd. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Kontakt

Familjerådgivningen i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.