• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Adoption, faderskap och vårdnad

Vårdnad, boende och umgänge med barn, fastställande av faderskap/föräldraskap samt adoption får du hjälp med av familjerätten.

Adoption

Om du är intresserad av att adoptera kontaktar du socialtjänsten för ett informationsmöte. Därefter bjuds du in till en förberedande utbildning om adoption.

Fastställande av faderskap/föräldraskap

Varje barn har rätt att veta vem som är pappa. Socialtjänsten är skyldig att fastställa faderskap för varje barn.
Om ni är gifta krävs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnadshavare vid födseln. När ert barn fötts och ni som föräldrar inte är gifta måste ni komma till socialtjänsten för att fastställa faderskapet/föräldraskap.

Vårdnad, boende, umgänge

Att ha vårdnad om ett barn innebär att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden. Vid skilsmässa händer att föräldrarna inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Då kan man ibland behöva vända sig till domstol för beslut. Domstolen kan då begära en utredning av socialnämnd. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-14

Kontakt

Råd & Stöd
Familjerättssekreterare
Tel: 0587- 811 51, 0587- 811 47, vard kl. 11-12

Faderskap/föräldraskap
Nämndsekreterare
Tel:0587- 811 28

Familjerådgivningen i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster