• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Tekniska hjälpmedel i hemmet

Att känna en sig självständig och trygg sin egen bostad är en av många faktorer för att vi människor ska uppleva en god hälsa.

Med hjälp av välfärdsteknik kan tiden att klara sig själv i sitt eget hem förlängas. Här kan du läsa om vad Nora kommun kan erbjuda till dig som invånare.

Trygghetslarm

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak har behov av att kunna påkalla hjälp vid oförutsedda händelser i din bostad, kan du ansöka om trygghetslarm hos en biståndshandläggare i kommunen.


Trygghetslarm är en tjänst som gör att du kan komma i kontakt med personal som hjälper dig om du exempelvis har ramlat.


Larmet kan användas dygnet runt och om något skulle hända, eller om du känner att något är på väg att hända, trycker du på den larmknapp du blivit tilldelad. Ditt trygghetslarm ringer då upp en larmcentral och ni kan prata om ditt hjälpbehov. Om det behövs, kommer omvårdnadspersonal hem till dig.


Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad och för att få trygghetslarmet installerat, krävs det att du lämnar ut en nyckel till din bostad och godkänner att ett digitalt lås installeras, så att personal kan ta sig in om det behövs.

Mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm är till för den som behöver känna sig trygg utanför hemmet. Det mobila trygghetslarm består av två delar, själva larmenheten som du bär med dig och larmsystemet som gör det möjligt för personal att ta emot larmet. Det finns flera olika larmenheter och det är viktigt att prova ut så att rätt larmenhet används. Kontakta biståndshandläggare i kommunen.


De mobila trygghetslarmen innehåller GPS-teknik. Då kan personal lokalisera den som larmar om så krävs. Det finns flera typer av GPS-larm. Dels passiva larm där du inte behöver trycka på en knapp för lokalisering utan det sköts helt av personal. Dels aktiva larm där du måste trycka på larmknappen för att personal ska kunna lokalisera dig.

Digitalt lås

I samband med att du blir beviljad trygghetslarm eller hemtjänst, installeras ett digitalt lås på insidan av din bostadsdörr. Det digitala låset gör att personal kan komma in i din bostad med hjälp av sin mobiltelefon. Detta innebär att du får din hjälp snabbare eftersom personalen inte behöver åka till arbetslokalen för att hämta din bostadsnyckel, utan kan åka direkt till dig.

 

Det innebär också en ökad säkerhet då alla dina besök registreras samt att personalen inte behöver bära runt på fysiska nycklar i sitt arbete.

 

Din bostadsdörr ser precis likadan ut och fungerar på samma sätt från utsidan och fungerar med ett vanligt vred från insidan. Det digitala låset kostar dig inget extra och gör ingen åverkan på din dörr. När du inte längre behöver hjälp från kommunen, monteras låset bort och återställs till samma skick som tidigare.

Läkemedelsautomat

Vi använder oss av en smart läkemedelsautomat som gör det möjligt att bli påmind om när det är dags att ta medicin ur sin dospåse. Läkemedelsautomaten läser av informationen på dospåsarna och signalerar med ljus och ljud när det är dags att ta medicinen.


Om en påse inte tas ur läkemedelsgivaren inom avsatt tid, trots upprepade påminnelser, låser den in dospåsen i ett separat fack så att läkemedel inte riskerar att tas vid fel tidpunkt. I samband med det skickas också ett larm till omvårdnadspersonalen som kan ta kontakt med dig för att kontrollera om något inte verkar stå rätt till.


Läkemedelsautomaten hanterar läkemedel för två veckor åt gången, och när dosrullarna är slut gör omvårdnadspersonal ett besök för att ladda den med nya dosrullar.

 


 

För att få låna en läkemedelsautomat måste du ha kommunal hälsa och sjukvård och det är din omvårdnadsansvariga sjuksköterska, som gör en bedömning om du kan hantera dina läkemedel självständigt med stöd av en Läkemedelsautomat och då får du låna en Läkemedelsautomat.

Trygghetssensor

En trygghetssensor är ett hjälpmedel som du kan ha hemma på väggen. Trygghetssensorn ställs in efter dina behov och kan till exempel upptäcka om du har ramlat eller om du ropar på hjälp.

Kontakta biståndshandläggare i kommunen.


Den kan skicka larm till personal som kan komma och hjälpa dig. På så sätt kan du känna dig tryggare hemma.

Du bestämmer vilka saker och/eller händelser som din trygghetssensor ska känna av och reagera på. Om du till exempel behöver hjälp om du ramlar inomhus kanske du behöver en sensor som känner av golvet och som reagerar om en person ligger där. Vi anpassar, visar och provar trygghetssensorn tillsammans så att du känner dig trygg.

Trygg och säker förvaring av läkemedel

Om kommunens sjuksköterska ansvarar för din läkemedelshantering ska läkemedlen förvaras på en säker plats i din bostad. Detta kan göras med ett så kallat nyckelfritt läkemedelsskåp.


Sjuksköterskan gör en bedömning om hur dina läkemedel kan förvaras tryggt och säkert och vid behov får du låna ett läkemedelsskåp.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: