• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Avgifter och taxor

På undersidor finns länkar till sidor som innehåller avgifter och taxor som gäller i kommunen.

Samlingssida för avgifter och taxor

Avgifter inom Utbildning & barnomsorg

 1. Avgifter Nora kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxa innebär att barnomsorgstaxan utgår

 2. Information om kulturskolans ämnen Gitarr Gitarrundervisningen innehåller ackordspel,

 3. Beräkning av inkomst Här hittar du information om beräkning av inkomst. Avgiften

Avgifter och taxor inom Omsorg och hjälp

 1. Skriv ut information om avgift och taxor Avgifter och kostnader för vård och omsorg Avgifterna

Avgifter och taxor inom Bygga, bo, miljö

 1. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygga nytt, ändra eller riva / Avgifter & taxor

 2. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avgifter och regler abonnemang / Taxor och avgifter vatten och slamtömning

 3. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Avfall och återvinning / Abonnemang / Taxor hushållsavfall

 4. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avgifter och regler abonnemang

 5. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Avgifter inom bygglov

 6. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp

 7. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Avfall och återvinning / Frågor & svar Avfall & återvinning

 8. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för ett takkupa

 9. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för plank, staket och mur

 10. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för uteservering

 11. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Skyltar och ljusanordning

 12. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Ändrat användning av byggnad

 13. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Altantak och skärmtak

 14. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Anmälan för altandäck och trädäck

 15. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Behöver bygglov för att inreda en vind

 16. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för att bygga nytt

 17. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för att bygga till eller bygga ut

 18. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för dörr

 19. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för ett tak

 20. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för ett växthus

 21. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för förråd - fristående

 22. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för solceller och solpaneler

 23. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Marklov för markarbeten

 24. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Altan eller uterum - inglasad

 25. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Attefallsåtgärder - åtgärder där inte behöver bygglov

 26. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för att byta eller renovera fönster

 27. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för att ändra fasad, färg och fasadbeklädnad

 28. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för en carport

 29. Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Bygglov / Behöver jag bygglov / Bygglov för ett garage

Avgifter och taxor inom Näringsliv och arbete

 1. Alkohol För att få servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat

 2. Alkohol För att få servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat

 3. Elektroniska cigaretter och påfyllnads­behållare Om du vill sälja elektroniska cigaretter ska du

 4. Folköl Om du vill sälja elektroniska cigaretter ska du först anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden

 5. Receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Om du vill

 6. Tobak Om du vill sälja tobak behöver du söka tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

 7. Kontroll av livsmedelsföretag Om du vill starta ett livsmedelsföretag ska du anmäla det till

 8. Bygga nytt, ändra eller riva Samhällsbyggnad Bergslagen svarar på dina frågor och hanterar

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: