Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Taxor och avgifter för vatten och slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek


Avgifter och taxor

Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max två lägenheter


2,5 m³/h

3667

Flerbostadshus, företag och övrigt


2,5 m³/h

8617

6 m³/h

25851

10 m³/h

77553Rörlig avgift

Avgift/m³

Enbart vatten

10,40

Enbart spillvattenavlopp

15,50

Vatten och spillvattenavlopp

25,90

Exempel

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 180 m³ vatten per år:
3667 kr (fast avg) + 180 * 25,90 (rörlig avg) = 8329 / år inkl. moms

Slamtömning

Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1197

Tillägg för större volym/m³

261

Tillägg för slangdragning/m

18

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2180

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2580

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

940

Fullständig slamtömningstaxa finns på sidan 9 i Fullständig Avfallstaxa Nora 2020 (nedan)Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-07-13