Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Taxor och avgifter för vatten och slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek


Avgifter och taxor

Prislista över taxor och avgifter

Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max två lägenheter


2,5 m³/h

3667

Flerbostadshus, företag och övrigt


2,5 m³/h

8617

6 m³/h

25851

10 m³/h

77553Rörlig avgift

Avgift/m³

Enbart vatten

10,40

Enbart spillvattenavlopp

15,50

Vatten och spillvattenavlopp

25,90

Exempel

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 180 m³ vatten per år:
3667 kr (fast avg) + 180 * 25,90 (rörlig avg) = 8329 / år inkl. moms

Slamtömning

Tabell över avgifter slamtömning.

Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1197

Tillägg för större volym/m³

261

Tillägg för slangdragning/m

18

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2180

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2580

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

940

Fullständig slamtömningstaxa finns på sidan 9 i Fullständig Avfallstaxa Nora 2020 (nedan)Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-10-26