• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Taxor och avgifter för vatten och slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek


Avgifter och taxor

Prislista över taxor och avgifter

Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max två lägenheter


2,5 m³/h

4371

Flerbostadshus, företag och övrigt


2,5 m³/h

12676

6 m³/h

32958

10 m³/h

85691Rörlig avgift

Avgift/m³

Enbart vatten

12,40

Enbart spillvattenavlopp

18,50

Vatten och spillvattenavlopp

30,90

Exempel

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år:
4371 kr (fast avg) + 150 * 30,90 (rörlig avg) = 9006 / år inkl. moms

Slamtömning

Tabell över avgifter slamtömning.

Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1293

Tillägg för större volym/m³

286

Tillägg för slangdragning/m

18

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2276

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2676

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

940

Fullständig slamtömningstaxa finns på sidan 9 i Fullständig Avfallstaxa Nora 2020 (nedan)Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2021-03-05