• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Taxor och avgifter för vatten och slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp beror på vattenmätarens storlek


Avgifter och taxor

Prislista över taxor och avgifter

Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max två lägenheter


2,5 m³/h

5 245

Flerbostadshus, företag och övrigt


2,5 m³/h

15 211

6 m³/h

39 549

10 m³/h

102 827Rörlig avgift

Avgift/m³

Enbart vatten

14,00

Enbart spillvattenavlopp

21,10

Vatten och spillvattenavlopp

35,10

Exempel

Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år:
5 245 kr (fast avg) + 150 * 35,10 (rörlig avg) = 10 510 / år inkl. moms

Slamtömning

Tabell över avgifter slamtömning.

Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1 363

Tillägg för större volym/m³

306

Tillägg för slangdragning/m

18

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2 361

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2 766

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

955

Fullständig slamtömningstaxa finns på sidan 9 i Fullständig Avfallstaxa Nora 2020 (nedan)Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2021-12-22