• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Avgifter inom bygglov

Kostnaden för ett bygglov beror på flera saker. Vad du ska bygga, var du ska bygga, hur stort du ska bygga och hur mycket arbete som behöver läggas ner på bygglovet spelar roll.

Vilka kostnader ditt bygge innebär beror på vad du ska bygga, var du ska bygga och hur mycket handläggning som krävs. I taxan hittar du exakta kostnader.

Taxor för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med mera

Andra avgifter

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för extra platsbesök och utstakning.

Du kan också behöva söka andra lov som rivningslov, marklov och strandskyddsdispens. Även för detta tar vi ut en avgift.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett bostadshus behöver du en fullständig nybyggnadskarta. Du kan beställa kartan hos kommunen.

Kartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Befintliga byggnader
 • Planbestämmelser
 • Marknivåer och sockelhöjder
 • Tekniska anläggningar och ledningar

Beställ en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Om du ska bygga garage, carport, uthus eller tillbyggnad på en tomt kan den behövas en enkel nybyggnadskarta. Kartan innehåller följande delar:

 • Fastighetsgränser
 • Befintliga byggnader
 • Planbestämmelser
 • Vissa tekniska anläggningar, ledningar och höjder.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: