• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Strandskydd

Strandskyddet innebär att du inte får bygga inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften. Dels att se till att vi alla har tillgång till våra stränder. Dels att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna. Du kan ansöka om dispens från strandskyddet.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet gäller i hela Sverige och gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. Syftet är att alla invånare ska ha tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Inom ett strandskyddat område får du inte göra följande:

 • Bygga nya byggnader.
 • Ändra befintliga byggnader eller hur de används.
 • Bygga andra anläggningar som till exempel bryggor, grillplatser eller staket om det begränsar allmänheten.
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar.
 • Utföra andra åtgärder som kan skada djur och växtliv - till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

I vilka fall kan jag bygga inom strandskyddat område?

För att bygga i ett strandskyddat område behöver du oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov.

Du kan få dispens från strandskyddet i följande fall.

 • Om platsen redan används på ett lagligt sätt.
 • Om platsen är avskild från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
 • Om anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
 • Om anläggningen behövs för att utöka en befintlig verksamhet.
 • Om det finns ett allmänt intresse för att anläggningen ska finnas.

Bygga i anslutning till strandskyddsområde

Ett nybygge får inte inkräkta på ett strandskyddat område. Om du vill ta reda på hur ditt bygge kan placeras så kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

För att ansöka om strandskyddsdispens fyller du i och skickar in blanketten för strandskyddsdispens. Du behöver också betala avgiften för strandskyddsdispens.

Vad kostar strandskyddsdispens?

Timtaxa enligt miljöbalken tas för ansökan om strandskyddsdispens.
980 kr/timme.

Vad händer med åtgärder som gjorts utan strandskyddsdispens?

Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område utan att söka dispens kan du bli tvungen att betala en avgift. Du kan också behöva ändra på din åtgärd så den följer de regler som finns eller riva det du byggt och återställa marken.

Om du glömt att ansöka om dispens från strandskyddet kan du skicka in en ansökan i efterhand.

Stranskyddsdispens på Länsstyrelsen i Örebro Läns webbplats Länk till annan webbplats.

Strandskydd på naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöbalken på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: