• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Räkningar för service och tjänster - så fungerar Noramodellen

Barnomsorg, hemtjänst och matleveranser är några av de tjänster som Nora kommun erbjuder invånarna. För tjänsterna fastställs avgifter av kommunfullmäktige.

Den som använder en tjänst eller utnyttjar en kommunal service som har en avgift förväntas också betala den avgiften. Principen är att alla som har så kallad betalningsförmåga - som har lön, pension eller annan ersättning och kan betala - också ska göra det.
Samtidigt ska det ske med omtanke om den enskilda individen. Nora kommun har därför arbetat fram en modell med avstämningspunkter där den betalningsansvarige individen sätts i centrum.

  1. Om en faktura inte är betald vid betalningsdatum skickar Nora kommun en påminnelse som kommer 10-14 dagar senare.
  2. Om fakturan inte blir betald efter påminnelsen påbörjas processen med att se över personens betalningsförmåga. Verksamheten tar kontakt för att se om det finns möjlighet till en avbetalningsplan.
  3. Nästa steg vid utebliven betalning är att, efter kontakt med personen, ärendet går vidare till inkassobolaget, som utifrån personens betalningsförmåga avgör nästa steg i processen. Det kan handla om att ta fram en avbetalningsplan eller om att konstatera att personen har betalningsförmåga.
  4. Om det senare gäller överlämnas ärendet till Kronofogden för åtgärd.
  5. Saknar personen betalningsförmåga, enligt inkassobolaget, återgår ärendet till Nora kommun för ytterligare utredning, då med utgångspunkt att se över andra åtgärder.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: