• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Ungdom 16-19 år utan studiegång

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA, är till för ungdomar 16 - 19 år som saknar studiegång. 

Du som är 16 - 19 år omfattas av aktivitetsansvaret, KAA. Kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar i kommunen har för sysselsättning och erbjuda hjälp och vägledning kring skol- och arbetslivsfrågor till dig som behöver det.
Vi kontaktar dig som avbrutit studierna eller är nyinflyttad i kommunen för att ta reda på vad du gör och om du behöver stöd. Ungdomssamordnaren har också tät kontakt med de gymnasieskolor där Nora kommun har elever, för tidig samverkan och övergång till KAA.

Vi erbjuder stöd med

 • byte av skola/program
 • att börja på introduktionsprogram
 • studiebesök
 • praktik
 • ansökningar till praktik eller arbete
 • stöd i kontakt inför arbete och till AF
 • kontakt med elevhälsa eller landstingsvård
 • kontakt med familjebehandling, socialtjänst/IFO och missbruksteamet
 • hjälp med kontakt även till andra myndigheter.

Kontakta ungdomssamordnaren om du behöver hjälp och stöd.

OBS!
För frågor kring elever i gymnasieskolan, bidrag, avtal, fakturor, inackordering, extraordinära stödinsatser och tilläggsbelopp, yttranden, elevers skolfrånvaro od-kontakta Samordnaren för Gymnasieskolan.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-08-19

Kontakt:

KAA-Ansvarig samordnare
Viktoria Bergström
Adress: Hjernet Nora
Malmgatan 4
tel: 0587-810 92
mobil: 073-987 05 51 viktoria.bergstrom@skola.nora.se

Samordnare Gymnasieskolan

Lena Boskär-Lööf
lena.boskarlof@nora.se
0587-812 26