• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Översiktsplan för Nora kommun

Kommunen ska ha en översiktsplan för att visa grunddragen för mark- och vattenanvändningenden och den önskade långsiktiga inriktning för kommunens utveckling.

Översiktsplan för Nora kommun

Översiktsplanen har flera viktiga syften. Den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-Plan)

Översiktsplanen har kompletterats med ett tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut områden som bedöms lämpliga för ytterligare bostäder eller friluftsbebyggelse. De utpekade områdena är vägledande för prövning i det enskilda fallet om
ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet.

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: