Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunalt avlopp

Avloppsvattnet renas i tre steg i våra större reningsverk. I de största renas avloppsvattnet först mekaniskt, sedan kemiskt och slutligen biologiskt. Därefter släpper vi ut vattnet i naturen igen.

Steg 1: Mekanisk rening

Vattnet skiljs från stora, fasta föroreningar genom att låta det passera ett maskinrensande galler. Där fastnar bindor, bomullspinnar, fruktskal och allt annat som egentligen aldrig borde ha hamnat här. Därefter leds vattnet genom ett sandfång som tar hand om sand och andra tyngre material. När denna process är klar, transporteras sanden till kommunernas avfallsbehandling och vattnet går vidare till den kemiska reningen.

Steg 2: Kemisk rening

Avloppsvattnet innehåller bl.a. fosfater, som kommer från urin, avföring och tvättmedelsrester, som vi renar vattnet från i detta steg. Fosfater bidrar till att organiskt material bildas. För att få bort fosfor tillsätter vi fällningskemikalier som gör att föroreningen blir tung och sjunker ner till botten som ett slam. Slammet samlas upp och pumpas till vår slambehandling.

Steg 3: Biologisk rening

Det organiska materialet, som finns i avloppsvattnet, tar vi hand om i den biologiska reningen. Här tar anläggningens mikroorganismer över behandlingen och äter upp de föroreningar som finns kvar. Därmed kan man säga att vi härmar naturens eget sätt att bryta ner föroreningar. Organismerna lever i luftningsbassänger och som namnet antyder luftas bassängerna för att ge organismerna syre. Detta för att de ska må bra och göra ett bra arbete. Efter luftningen leds vattnet till en eftersedimenteringsbassäng där slammet och mikroorganismerna får sjunka till botten och där den största delen slam samlas upp.

Steg 4: Klart

Nu är vattnet rent och färdigt att släppas tillbaka till naturen igen.

Du kan hjälpa till

Det är din uppgift att tänka på vad du spolar ner och att använda produkter som inte skadar miljön. Ja, du är faktiskt den viktigaste delen i vårt reningsarbete.

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-07-09