• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Analysresultat

Dricksvattenanalyser från våra vattenverk

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som önskar har rätt att ta del av uppgifterna. Kontakta Servicecenter om du vill ta del av ett analysprotokoll via post eller mail. Det går också bra att du bokar tid för en genomgång av analysresultaten hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Analysresultaten och gränsvärden finns även sammanställda för vattenverken i respektive kommun. Dokumenten uppdateras vid förändringar i vattenkvaliteten.

Gränsvärden

Kvalitetskrav finns i dricksvattenföreskrifterna, i form av gränsvärden för ett antal mikrobiologiska och kemiska parametrar. Gränsvärden finns för utgående dricksvatten från vattenverket samt för dricksvatten hos användaren och delas in i ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Dricksvattnet undersöks regelbundet för att säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda.

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer

I dricksvattenföreskrifterna finns krav på mikrobiologiska säkerhetsbarriärer som ska motverka förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter i dricksvattnet. Syftet är att avskilja eller inaktivera mikroorganismer så att de förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga.

Desinfektion av vattnet räknas som en säkerhetsbarriär och då i form av ozon, klorering eller UV-ljus. Klorering är den vanligaste metoden, följt av UV-ljus. Klorhalten i utgående dricksvatten från våra vattenverk ligger normalt omkring ungefär 0,1 mg/l. Enligt föreskriften är gränsvärdet för klor i utgående dricksvatten 0,4 mg/l.

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: