• Huvudmeny

Vatten och avlopp

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för frågor kring kommunalt vatten och avlopp samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden.

Rent vatten varje dag

Vi producerar varje dag 13 miljoner liter vatten i de 25 vattenverk som finns i vårt område. De flesta av verken tar sitt vatten från grundvattentäkter djupt ned i berggrunden. Vattnet i vårt område är redan så rent att det i de flesta fall knappt behöver någon behandling alls.

Med ett gemensamt övervakningssystem kontrolleras över trehundra anläggningar – allt från vattentorn till små pumpstationer.

Sköt om ditt avlopp

Inom vårt område har vi 29 reningsanläggningar som tar hand om ditt avloppsvatten. Där renas det i olika steg för att så småningom åter släppas ut i våra vattendrag.

Vi måste alla hjälpas åt för att minska påverkan på miljön. Hur effektiv vår rening än är, så kan vi inte få bort allt. Därför är det viktigt att se till så bara det som ska i avloppet hamnar där. En enkel regel - spola bara kiss, bajs och toapapper.

Spola inte ner

  • läkemedelsrester, p-piller eller andra mediciner
  • färger, lacknafta, olja, eller andra kemikalier
  • bindor, tamponger, tops, snus, cigarettfimpar eller kondomer.

Vissa konstnärsfärger innehåller mycket farligt kadmium. Skölj inte penslarna i vatten! Använd helst kadmiumfria färger.

Informationsägare: Kommunförvaltningen,
Sidan uppdaterad: 2018-10-15

Bergslagens kommunalteknik

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se
Webb: sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.