• Huvudmeny

Anhöriga kan behöva avlösning

Du hjälper en äldre eller sjuk närstående och behöver hjälp med korttidsboende eller växelvård.

Korttidsboende innebär att vård kan erbjudas i särskilt boende under högst tre veckor åt gången.

Växelvård erbjuds som regel i återkommande två-veckors vistelse per sex-veckorsperiod.

Avgiften för korttidsboende och växelvård är 113 kr/dygn och kostavgift 96 kr/dygn.
Ansökan om korttidsboende, växelvård, dagrehab eller i hemmet görs via biståndshandläggaren, tel 810 00.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-10-16