• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Byggnadsminnen i Nora

I Nora kommun finns tio byggnadsminnen, fastställda av länsstyrelsen.

Ett byggnadsminne är en byggnad, byggnadsmiljö, park eller trädgård som har ett så stort kulturhistoriskt värde att det måste ges ett långsiktigt skydd för att säkerställa att det bevaras för framtiden.

 • Gruvsmedjan i Dalkarlsberg
 • Göthlinska Gården
 • Gyttorps Centrum
 • Kruthuset i Dalkarlsberg
 • Nora kyrkoherdeboställe, församlingshemmet, kommunisterbostaden och klockaregården.
 • Spruthuset
 • Stadra Gård
 • Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnvägs anläggningar
 • Åkaregården
 • Älvhytte missionshus

Kyrkliga kulturminnen

Många kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen.

Järnboås kyrka från 1600-talet avviker med sin vita färg från de övriga bergslagskyrkorna, vilka oftast har röda spånfasader. Korsarmarna byggdes på i slutet av 1700-talet. Kyrkorna i Viker och Nora är exempel på den nyromanska stilen från 1800-talet. Även kapellet i Greksåsar från 1900-talet omfattas.

Göthlinska Gården

Maria Nagle, Museiassistent/samordnare

gothlinska.garden@nora.se

maria.nagle@nora.se
Boka visning: Nora turistbyrå 0587-811 20
Besöksadress: Kungsgatan 4 

Informationsägare: Kómmunförvaltningen
Sidan uppdaterad: