• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.

Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen.

Du använder dig av allemansrätten när du

  • går en promenad i skogen
  • paddlar kajak
  • klättrar
  • klättrar eller sitter på en sten och tänker.

Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra!

I naturreservat finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad, till exempel förbud att plocka blommor och att göra upp eld.

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Allemansrätten på många språk på Naturvårdsverkets webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Allemansrätten gäller inte motorfordon

Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan även störa djur och människor.

Det har skett en ökning av markskador, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Denna körning är förbjuden såvida man inte har sökt och beviljats dispens. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt men förbudet finns där för att vi inte ska skada naturen.

Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen.

Naturvårdsverket, om fyrhjulingar och motorcyklar i terrängenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Aktiviteter och ingrepp i naturen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: