• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Invasiva arter

Antalet invasiva främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. En stor del av dessa skapar problem för naturen och människan. Här kan du läsa mer och se hur du rapporterar invasiva arter.

Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Cirka 2000 främmande arter har lyckats etablera sig i Sverige - på land och i vatten. En fjärdedel av dessa skapar problem för naturen och människan och kallas därför invasiva främmande arter.

Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Rapportera invasiva arter

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Du kan klicka här för att rapportera invasiva arter via naturvårdsverkets hemsida för detta (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Bekämpa invasiva blommor

Hjälp till att rädda blommor och bin. Nora kommun undelättar för dig med naturintresse att göra en insats för att bekämpa invasiva blommor i Nora genom att placera ut kärl till uppsamling av plantdelar.

Just nu är det främst problem med tre av de invasiva arterna i Nora: blomsterlupin, jättebalsamin och kanadensisk gullris. De är alla främmande växter som tränger ut inhemska blommor som blåklocka, prästkrage och käringtand. De är också ett hot mot bin och insekter eftersom de blommar bara en kort period och när alla andra växter är utkonkurrerade lämnas bina hungriga.

Kärlen hittar du:

  • Kärlekssigen i Esstorp, intill gång- och cykelvägen mellan röda och vita Esstorp
  • Fibbetorp, vid parkeringen
  • Gyttorp, intill gång- och cykelvägen vid minigolfen
  • Järnboås skola, vid parkeringen
  • Striberg, vid Gruvboa
  • Ås, intill gång- och cykelvägen vid sjön

Kärlen är lätta att känna igen på sina röda lock och illustrationer på invasiva blommor och är inte för vanliga sopor.

Kom gärna med förslag på alternativ placering där det finns stora bestånd av de invasiva blommorna.

Läs mer på Naturskyddsföreningens sida Sju invasiva blommor och hur du bekämpar dem Länk till annan webbplats.

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: