• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Naturområden

I Nora kommun finns två naturreservat som sköts av kommunen. Övriga 16 naturreservat sköts av länsstyrelsen.

Kommunala naturreservat

Fibbetorpsskogen ligger väster om Nora stad vid Åsbosjön. Området har skyddats för att säkra ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden. Läs mer om Fibbetorpsskogen på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa kommunens broschyr.

Klicka här för att läsa kommunens information - skylt.

Stadsskogen Strax norr om bebyggelsen i Nora ligger naturreservatet Stadsskogen. Området har skyddats för att bevara och utveckla naturvärden och möjligheter till friluftsliv nära tätorten. Sedan länge har skogen använts som strövområde. Läs mer om Stadsskogen på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa kommunens broschyr.

Klicka här för att läsa kommunens information - skylt.

Naturreservat i Nora kommun

Länsstyrelsen ansvarar för 16 naturreservat i Nora kommun. Läs mer på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturreservat och kulturmiljöer

Gamla Pershyttan är länets enda kulturreservat. Exempel på andra sevärda kulturmiljöer är bl a Älvhyttans bergsmansbyar och Nora Ervalla järnväg.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: