• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Pågående planarbete

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet, Bussangöring)

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1

Detaljplan för Fibbetorp 1:16

Granskningshandlingar arbetas fram

Inga planarbeten inför granskning.

Granskning

Inga planarbeten är för närvarande ute på granskning.

Antagandehandlingar arbetas fram

Inga antagandehandlingar arbetas fram.

Antagande

Inga detaljplaner har nyligen antagits.

Laga kraft

Detaljplan för Älvestorp 4:1 (Christinelund)

Överklagade detaljplaner

Detaljplan för Rosen 11 m.fl.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-07-08