• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Medelstora förbrännings­anläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW till 50 MW vara registrerade. I Sverige är direktivet genomfört i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF. Kravet på registrering gäller till en början anläggningar tagna i drift från och med den 20 december 2018. Befintliga anläggningar kommer succesivt behöva registrera sig. Enligt FMF ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och allmänheten har tillgång till. För närvarande har Samhällsbyggnad Bergslagen inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar. Relaterad information Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-03