• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Enskilda vägar/vägsamfälligheter

Enskilda väghållare kan få kommunalt- och staligt bidrag för vägunderhåll på enskilda vägar, här finns information om förutsättningarna för det.

Sök bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag. Ansök senast den 18 april 2024. Blankett och mer information hittar du här:

Bidrag utgår till vägsamfällighet och vägförening som är bildade enligt Lagen om enskilda vägar samt gemensamhetsanläggningar bildade enligt anläggningslagen med belopp som täcker 10% av det för statligt bidrag framräknade kostnaden för vägar med statsbidrag.
 
För att kommunalt underhållsbidrag ska utgå till väghållare av enskild väg fordras: 

  • att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår till väghållaren
  • att vägen ska hållas öppen även för andra än de i vägsamfälligheten, vägföreningen eller medlemmar som ingår i gemensamhetsföreningen
  • att underhållskostnaden kan styrkas med verifikationer om kommunen så önskar.

Trafikverket

Hos Trafikverket kan enskild väghållare få mer information om enskilda vägar, regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: