• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Barnomsorgspeng

Bidrag till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem kallas barnomsorgspeng. Barnomsorgspengen följer barnet om föräldrarna väljer att ansöka om plats i en enskild förskola eller fritidshem men också om man väljer barnomsorg i annan kommun.

Lagen om barnomsorgspeng infördes i juli 2009. Syftet med barnomsorgspengen är att öka föräldrars valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Den ska även öka utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande samt öka mångfalden i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer varje barn oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer, kommunal eller privat regi. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt godkänd enskild pedagogisk omsorg. Barnomsorgspengen ökar också möjligheten att delta i en verksamhet i annan kommun.

Barnomsorgspeng ska ges även för egna barn i godkänd pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdare får då bidrag för egna barn men endast för lika många egna barn som de andra barn som tagits emot. Detta öppnar för möjligheter till olika former av flerfamiljslösningar och att enskilda familjehem ökar i antal.

Det är kommunen som godkänner enskild förskola/skolbarnsomsorg och enskild pedagogisk omsorg och är även den myndighet som kontrollerar att verksamheten uppfyller samma krav som övriga barnomsorg när det gäller kvalitet och säkerhet.

Om du vill veta mer om förändringarna eller om du vill starta en enskild verksamhet i Nora, kontakta kommunen, tel 0587-810 00.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: