• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Förskolor

För barn mellan ett och fem år finns tio kommunala förskolor och en friförskola.

Vision

Ett livslångt lustfyllt lärande med inflytande och delaktighet i en trygg och stimulerande miljö.

Tyra

Tyra är förskolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Tyra är en app som du hämtar på samma sätt som andra appar. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från förskolan eller från Tyra.

Schoolsoft Länk till annan webbplats. är fortfarande skolans system

Arbetssätt

Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn! Barnen ska ha möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna i en lärande och stimulerande miljö. Förskolan strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Organisation

Tre rektorer delar på ansvaret för de kommunala förskolorna. Varje förskola har utvecklingsledare som driver förskolans utvecklingsarbete, i nära samverkan med rektorer och övriga utvecklingsledare.

Styrdokument

Förskolan arbetar efter skollagen 2010:800 Länk till annan webbplats. och läroplanen för förskolan Lpfö18 Länk till annan webbplats. . Varje förskola upprättar läsårsvis en mål- och utvecklingsplan som följer läroplanens mål och riktlinjer, vilket garanterar en hög kvalité i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje år upprättas en trygghetsplan och det finns en specifik integritetspolicy för förskolan.

Dalkarlsbergs förskola

Dalkarlsbergs förskola ligger 18 km sydväst om Nora. Själva förskolan finns i ett rymligt tvåvåningshus. Här finns även en fritidsavdelning

Kontakta Dalkarlsbergs förskola
Postadress: Dalkarlsbergs förskola, Dalkarlsberg, 713 92 Gyttorp
E-post: dalkarsberg.forskola@skola.nora.se
telefon. förskola och fritids: 0587-812 60.
Mobil: 070-546 91 91
Rektor: Linda Lindberg
E-post: linda.lindberg@skola.nora.se
telefon: 070-234 80 11

Gyttorps förskola

Gyttorps förskola ligger 5 km väster om Nora centrum med närhet till Gyttorps skola. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta Gyttorps förskola
Postadress: Gyttorps förskola, Stationsvägen 23, 713 72 Gyttorp
E-post: gyttorp.forskola@nora.se
Dynamiten, telefon: 079-073 79 03
Patronen, telefon: 079-073 79 24
Stubinen, telefon: 079-073 79 23
Rektor: Linda Lindberg
E-post: linda.lindberg@skola.nora.se
telefon: 070-234 80 11

Hagbyängens förskola

Förskolan ligger i Hagbyområdet, 1,5 km från Nora centrum, nära förskolan Sagoskatten. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta Hagbyängens förskola
Postadress: Hagbyängens förskola, Trängkårsvägen 2a, 713 30 Nora
E-post: hagbyangen.forskola@skola.nora.se
Gruvan, tel: 0587 811 60 eller 079-073 57 98
Hyttan, tel: 0587 813 44 eller 079-073 58 03
Smedjan, tel: 0587 813 45 eller 079-073 79 02
Malmen, tel 070-7825734
Rektor: Linda Lindberg
E-post: linda.lindberg@skola.nora.se
tel. 070-234 80 11

Järnboås förskola

Förskolan ligger 20 km norr om Nora stad, i anslutning till Järnboås skola. Förskolan har två åldersblandade avdelningar.

Kontakta Järnboås förskola
Postadress: Järnboås förskola, Pl 6126, 713 94 Nora
E-post: jarnboas.forskola@skola.nora.se
telefon. gemensam: 0587 810 99
Älven: telefon: 079-079 48 10
Hyttan: telefon: 070-280 73 10
Rektor: Ann Forsberg
E-post: ann.forsberg@nora.se
tel: 076-496 47 93

Järntorgets förskola

Förskolan ligger centralt i direkt anslutning till Järntorgsskolan. Förskolan består av två vingar med fyra hemvister: Nyckelpigan & Myggan med barn 3–5 år samt Masken & Myran med barn 1–3 år.

Kontakta förskolan Järntorget
Postadress: Järntorgets förskola, Svartälvsgatan 18, 713 32 Nora
E-post: jarntorgets.forskola@skola.nora.se
Nyckelpigan tel. 079-079 26 98
Myggan tel. 070-320 84 14
Masken tel 070-350 27 87
Myran tel. 079-079 27 04
Rektor: Sofie Nylén
E-post: sofie.nylen@nora.se
tel: 070-240 64 34

Lingårdens förskola

Lingårdens förskola ligger i Hitorpsområdet i södra delen av Nora tätort, 2 km från Nora centrum, med närhet till Lärkeskolan. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta Lingårdens förskola
Postadress: Lingårdens förskola, Rättarvägen 16, 713 30 Nora
E-post: lingarden.forskola@nora.se
tel: 0587 810 61
Snödroppen, tel. 079-079 48 34
Blåsippan, tel. 079-079 48 16
Tussilago, tel. 079-073 57 81
Rektor: Ann Forsberg
E-post: ann.forsberg@nora.se
tel: 076-496 47 93

Marstrandshagens förskola

Förskolan ligger i bostadsområdet Marstrandshagen 2,5 km från Nora centrum. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta Marstrandshagens förskola
Postadress: Marstrandshagens förskola, Kristinebergsvägen 9, 713 33 Nora
E-post: marstrandshagen.forskola@skola.nora.
tel. gemensam 0587 810 41
Björken, telefon: 079-074 01 26,
Rönnen, telefon: 079-074 01 13
Kastanjen, telefon: 079-074 01 38
Rektor: Ann Forsberg
E-post: ann.forsberg@nora.se
telefon: 076-496 47 93

Förskolan Sagoskatten

Förskolan ligger i Hagbyområdet 1,5 km från Nora centrum, med närhet till Hagbyängens förskola. Förskolan ligger i två vingar: orange vinge och grön vinge, med två avdelningar i varje vinge. Avdelningarna är åldersindelade, 1-3 år och 3-5 år

Kontakta förskolan Sagoskatten
Postadress: Förskolan Sagoskatten, Trängkårsvägen 2A, 713 30 Nora
E-post: sagoskatten.forskola@nora.se
Orangea vingen gemensamt, tel: 0587 813 41
Villekulla: 079-079 26 12
Junibacken: 070-531 37 60
Gröna vingen gemensamt, tel 0587 813 40
Lönneberga: 079-079 25 94
Mattisskogen: 070-513 91 80
Rektor: Sofie Nylén
E-post: sofie.nylen@nora.se
tel: 070-240 64 34

Södra Haga förskola

Södra Haga förskola ligger i bostadsområdet Haga, 2 km från Nora centrum. Förskolan består av två åldersblandade avdelningar, Blåbär och Lingon

Kontakta Södra Haga förskola
Postadress: Alvägen 713 30 Nora
E-post: sodrahaga.forskola@nora.se
Blåbär, mobil: 079-073 79 28
Lingon, mobil. 079-073 79 65
Rektor: Linda Lindberg
E-post: linda.lindberg@skola.nora.se
telefon: 070-234 80 11

Förskolan Sparvugglan

Förskolan ligger i bostadsområdet Esstorp, 2,5 km från Nora centrum.

Kontakta förskolan Sparvugglan
postadress: Förskolan Sparvugglan, Jaktstigen 32-38, 713 33 Nora
e-post: as.forskola@skola.nora.se
tel: 0587-812 52
Sparven, telefon. 072-017 13 07 eller 072-017 36 15
Ugglan, telefon. 079-079 48 04
Rektor: Ann Forsberg
E-post: ann.forsberg@nora.se
tel. 076-496 47 93

Äventyret, friförskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

länk till Solberga förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: