• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om barnomsorgen.

Fråga 1
Om barnomsorgen i Nora kommun anordnar t.ex. Wasalopp, Nobelmiddag, förskolans dag och dylikt, kan man som förälder vara med på förskolan tillsammans med sitt barn även om man inte jobbar enligt  schema?
Svar: Ja, man får vara med på en sådan dag tillsammans med sitt barn.
 
Fråga 2
Får man lämna sitt barn till aktiviteter på förskolan som t.ex. femårsgrupp, skridskoåkning, utflykter om man enligt inlämnat schema inte har arbetstid?
Svar: Nej det får man inte.
 
Fråga 3
Får man lämna sitt barn om man har läkar/tandläkarbesök och inte jobbar?
Svar: Man får lämna sitt barn vid akuta läkar/tandläkarbesök och specialistbesök, inte till planerade läkarbesök.
 
Fråga 4
Kan man få lämna sitt barn trots att man är ledig, t.ex. till följd av skiftarbete?
Svar: Alla barn har rätt till 3 timmar per dag, måndag-fredag, kl. 08.00-11.00.
 
Fråga 5
Får man lämna sitt barn i barnomsorgen om någon i hushållet har semester?                              
Svar: Nej det får man inte.


Fråga 6
Om man är sjuk på ledig dag får man lämna sitt barn till barnomsorgen?
Svar: Har man inte anmält barnomsorg men är i behov p.g.a. sjukdom får man ta kontakt med rektor på respektive förskola som tar beslut. Har man däremot anmält behov av barnomsorg får man lämna barnet på förskolan ordinarie schematid.
 
Fråga 7
Om barnen äter lunch på förskolan 11:30 och jag börjar jobba 13:00. Får jag lämna mitt barn till lunchen då?
Svar: Om lämning, p.g.a. arbete/studie+restid, sammanfaller med förskolans lunchtid kan barnet lämnas precis före lunch.
 
Fråga 8
Hur många timmar får jag sova om jag har jobbat natt?
Svar: Man får sova den tid man behöver efter jobbande natt.                 
                                     
Fråga 9
Får jag lämna mitt barn inom barnomsorgen för att vila innan jag ska ut och jobba natt?
Svar: Barnet kan, efter ansökan, beviljas tid 4 timmar dagen innan förälders/vårdnadshavares första nattskift (med nattskift menas att man arbetar natt eller del av natt 24.00-06.00).

Fråga 10
Jag har två barn, ett i förskolan och ett i skolan. Kan jag ta ut en föräldradag och vara tillsammans med mitt skolbarn i skolan och det andra barnet  får gå  som vanligt på förskolan enligt inlämnat schema?
Svar: Ja, barnet får vara på förskolan enligt inlämnat schema för att förälder ska kunna vara med skolbarnet i skolan. Skulle föräldrarna däremot ta en föräldradag och vara hemma med ett barn ska även det andra barnet vara hemma.

Fråga 11
Om syskon är hemma och är sjukt får det/de andra barnet/en vara på förskolan?
Svar: Om ett syskon är hemma och är sjukt får de/det andra barnet/barnen vara på förskolan ordinarie schematid oavsett ålder. Vi rekommenderar att även friska syskon är hemma vid magsjuka för att begränsa smittspridningen.

Fråga 12
Familjen har två barn, ett av barnen är hemma för sjukdom. Båda föräldrarna arbetar och har löst det så att någon annan är hemma hos det sjuka barnet. Får det friska barnet vara på förskolan?
Svar: Det friska barnet har rätt att vara på förskolan om någon annan än föräldrarna är hemma hos det sjuka barnet.

Fråga 13
När övergår barnen i allmän förskola?
Svar: Allmän förskola inträder höstterminen det år barnet fyller tre år. I Nora sker detta den 20 augusti.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: