• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Skollunch

Alla elever inom förskola och skola erbjuds fri skolmåltid.

Skollunchen följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för skollunch, vilket innebär att den tillgodoser ca 30 % av det dagliga energi- och näringsinnehållet.

Skollunchen ska vara ett naturligt inslag i elevens skoldag och serveras i en trevlig miljö. Skollunchen ska bidra till att grundlägga goda måltidsvanor som är hållbara på sikt för såväl hälsa som miljö.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: