• Huvudmeny

Välkommen till Järnboås skola

Järnboås skola

Järnboås skola ligger i Järnboås, 2 mil norr om Nora. Här går elever från F-klass till årskurs 6. På skolan finns även ett fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Schoolsoft

Speciellt med Järnboås skola

Järnboås skola är en trygg landsbygdsskola med nära till naturen. Upptagningsområdet är norra delen av Nora kommun.

Varje år arrangeras en föreställning kallad "I can". Syftet är att låta alla elever som vill uppträda på något sätt t.ex. sjunga, dansa eller spela ett instrument.

Lärarna arbetar i ämnesområde som innebär att en och samma lärare undervisar alla åldrar i sitt specialämne och detta ger en röd tråd genom hela skoltiden, från F till sexan.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Arbetar efter 4 i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Mer information om 4i kommer inom kort

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor

Systematiskt kvalitetsarbete

Mer information kommer inom kort.

Fritidshem

Fritidshemmets lokaler finns på Järnboås skola. Det är en avdelning för eleverna F-6. Läs mer om Fritids här

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-06-05

Adress

Järnboås skola,
Adress: PL. 6126, 713 94 Nora
Telefon: 0587-602 10

Kontakt skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Rektor
Peter Nilsson
0587-81218, 070-2176277
peter.nilsson@nora.se
Biträdande rektor
Jimmy Jansson
0587-81062, 070-4168947
jimmy.jansson@nora.se
Elevhälsan
Länk till elevhälsan