• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Välkommen till Karlsäng­­­skolan

Karlsängskolan

Karlsäng­­skolan ligger centralt i Nora och är en högstadie­skola för årskurs 7 till 9. Skolan har hälsoprofil. I byggnaden finns även en fritids­­gård med cafeteria.

På gång på Karlsängskolan

 • 2022-01-25  Fortsatt distansundervisning på Karlsängskolan


  Distansundervisningen fortsätter på Karlsängskolan under onsdag till och med fredag, 26 - 28 januari.
  Läs mer
 • 2022-01-21  Distansundervisning 24-25/1


  Måndag och tisdag den 24-25 januari bedriver Karlsängskolan distansundervisning.
  Läs mer

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Trivselregler

Bra uppförande. Lektioner skall genomföras utan avbrott av sena ankomster eller andra störande moment såsom att materiel inte finns medtaget till lektionen. Vi använder ett vårdat språk och en trevlig ton till varandra. Tuggummi, godis och snacks är inte tillåtet under lektionstid. Inget spring och skrik i korridorer då det både kan skada och störa andra. Skräp skall endast ligga i papperskorgar och ingen annanstans.

Kränkande behandling. Inga former av kränkningar i ord eller handling är tillåtna. Alla former av hot och våld som i lagens mening ses som olagliga polisanmäls.

Mobiltelefoner. Dessa ska under lektionstid förvaras i elevskåpen eller lämnas hemma. Det gäller även under vistelse i mediateket och i matsalen. Skolan ansvarar inte för mobilerna.

Skadegörelse och klotter. Den som förstör något blir ersättningsskyldig, i den mån det är möjligt får eleven återställa skadan.

Tobak, narkotika eller andra droger. Innehav och användning är inte tillåtet

Ytterkläder, som jackor och vantar med mera ska förvaras i skåpet och får inte bäras inomhus. Mössor, kepsar och huvor får endast bäras under rasttid och då bara i korridorer och uppehållsrum. Av hygieniska skäl får inga kepsar eller mössor tas in i matsalen!

Dryck annan än vatten får förtäras i cafeterian eller utomhus.

Allergi. Parfym, spraydeodoranter, hårspray och liknande är allergiframkallande och därför inte tillåtet under skoltid. Av samma anledning är alla former av nötter förbjudna på skolans område.

Skolledningen / Karlsängskolan

Reviderad 2020-08-14

Skollunch

Matsedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Speciellt med Karlsängskolan

Eleverna som valt Hälsoprofilen har en extra rörelselektion per vecka. Alla elever i 7:an har två pulspass per vecka utöver den ordinarie undervisningen i Idrott och Hälsa. Målet är att öka sin puls till en individuellt ställd nivå under minst tjugo minuter. Både Pulspassen och Hälsoprofilpassen bidrar till en bättre hälsa och en bra grund för inlärning.

Mediateket är ett skolbibliotek med cirka 2600 titlar - skönlitteratur och faktaböcker. Skolans biblioteksråd är med och bestämmer vilka nya böcker som ska köpas in. De elever som är i behov av talböcker får hjälp med detta. Det finns 10 datorer för skolarbeten och eleverna har även möjlighet att sitta i mediateket och arbeta med sina egna Ipads. Mediateket är öppet under större delen av skoldagen och pedagoger finns på plats.

Organisation

Skolan är organiserad i två arbetslag, "Spår" med cirka 20 pedagoger i varje. Lärarna har det mesta av sin undervisning inom sitt spår och där är de också klassföreståndare. Arbetslagen har ansvar för elevvård, viss schemaplanering, föräldrasamverkan, mindre del ekonomi, temastudier och utvärdering. Spårledarna är de som leder konferenser samt samordnar inom och mellan spåren. 

I spår 1 ingår klasserna 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B.
Spårledare är Marie Pehrsson

I spår 2 ingår klasserna 7C, 7D, 7E, 8C, 8D, 8E, 9C, 9D och 9E.
Spårledare är Mikael Viberg

Elevinflytande

Elevinflytande i elevrådet

Elevrådets styrelse är en formell förbindelselänk mellan skolledningen och eleverna. Styrelsen deltar i klassombudsmöten där alla klasser finns representerade. Alla som är intresserade är välkomna att vara valbara till styrelsen.

Klassombudsgruppen förmedlar information från elevrådsorganisationen till respektive klass och tvärtom. Varje klass väljer två ordinarie representanter. Det är klassombudsgruppen som väljer elevrådets styrelse.

Elevskyddsombudsgruppen arbetar med arbetsmiljön i skolan. Verksamheten är lagstadgad.

Bok/Biblioteksgruppen samarbetar med skolbiblioteksansvarige om bland annat inköp till skolbiblioteket.

Mat, Hälsa, Kultur. Gruppen anordnar frukostar och hälsokampanjer. Den samarbetar med skolmåltidspersonal i skolans matråd.

Inflytande för förälder/vårdnadshavare

Utvecklingssamtalet med omdömen
En gång per termin kallas vårdnadshavarna tillsammans med eleven till utvecklingssamtal. Man kan kontinuerligt följa elevens lärande via Schoolsoft.

Möten för föräldrar/vårdnadshavare
Möten äger rum minst en gång per läsår och har ofta ett aktuellt tema.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledaren hanterar elevernas gymnasieansökningar och praktisk arbetslivsorientering, PRAO.
Läs mer information om bl.a. gymnasiet och elevernas PRAO här.

Skolans arbete med ANT

Information kring ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak och vem man ska kontakta finns på:
www.nora.se/barnochunga.

Fakta Karlsängskolan

 • Högstadieskola
 • Ligger centralt i Nora
 • Klass 7-9
 • Cirka 350 elever
 • Cirka 22 pedagoger
 • Två arbetslag
 • Har hälsoprofil
 • Har pulspass för alla sjuor
 • Skolbibliotek/Mediatek finns
 • Fritidsgård med cafeteria finns i byggnaden

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-11-12