• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Välkommen till Karlsäng­­­skolan

Karlsängskolan

Karlsäng­­skolan ligger centralt i Nora och är en högstadie­skola för årskurs 7 till 9. Skolan har hälsoprofil. I byggnaden finns även en fritids­­gård med cafeteria.

På gång på Karlsängskolan • Sommarlov!


  Karlsängskolan önskar alla elever, pedagoger samt övrig personal en skön ledighet med lagom mycket sol, värme och regn!
  Läs mer


 • Läsårsavslutningen 2024


  Program för avslutningsdagarna tisdag 11 juni samt onsdag 12 juni.
  Läs mer

SchoolSoft

Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Konsekvenstrappan

På Karlsängsskolan har vi valt att arbeta fram en rutin för att upprätthålla god ordning i skolan. Vi har valt att kalla den för konsekvenstrappan. Det innebär att åtgärder vidtas utefter hur situationen ser ut för att i ett tidigt skede uppmana till gott uppförande.

Här kan du läsa mer om konsekvenstrappan

Trivselregler för alla som vistas på Karlsängskolan

Bra uppförande. Kom i tid och se till att rätt material tas med till lektionen. Använd vårdat språk och trevlig ton till varandra. Gå lugnt och stilla i korridoren. Kasta skräp i skräpkorgar.

Kränkande behandling. Inga former av kränkningar i ord eller handling är tillåtna. Alla former av hot och våld som i lagens mening ses som olagliga kan bli föremål för polisanmälan.

Mobiltelefoner. Dessa ska under lektionstid förvaras i elevskåpen eller lämnas hemma. Det gäller även under vistelse i omklädningsrummen, mediateket och i matsalen. Skolan ansvarar inte för mobilerna. Filmande och fotografering på skolans område är inte tillåtet.

Skadegörelse och klotter. Elev som förstör något blir ersättningsskyldig. I den mån det är möjligt får eleven återställa skadan.

Tobak/nikotin, narkotika eller andra droger. Innehav och användning är inte tillåtet.

Ytterkläder, som jackor och vantar m.m. ska förvaras i skåpet och får inte bäras inomhus. Av hygieniska skäl får inga kepsar eller mössor tas in i matsalen eller hemkunskapssalen!

Mat och dryck Vatten är det enda som tillåts i korridoren all annan dryck får förtäras i cafeterian eller utomhus. All förtäring sker i cafeterian/matsalen - undantaget smörgås och frukt. Tuggummi, godis och snacks är inte tillåtet under lektionstid.

Allergi. Parfym, spraydeodoranter, hårspray och liknande är allergiframkallande och därför inte tillåtet under skoltid. Av samma anledning är alla former av nötter förbjudna på skolans område.

Skolledningen / Karlsängskolan

Reviderad 230816

Speciellt med Karlsängskolan

Eleverna som valt Hälsoprofilen har en extra rörelselektion per vecka. Hälsoprofilpassen bidrar till en bättre hälsa och är en bra grund för inlärning.

Mediateket är ett skolbibliotek med cirka 2600 titlar - skönlitteratur och faktaböcker. Skolans biblioteksråd är med och bestämmer vilka nya böcker som ska köpas in. De elever som är i behov av talböcker får hjälp med detta. Det finns 10 datorer för skolarbeten och eleverna har även möjlighet att sitta i mediateket och arbeta med sina egna Ipads. Mediateket är öppet under större delen av skoldagen och pedagoger finns på plats.

Organisation

Skolan är organiserad i två arbetslag, "Spår" med cirka 20 pedagoger i varje. Lärarna har det mesta av sin undervisning inom sitt spår och där är de också klassföreståndare. Arbetslagen har ansvar för elevvård, viss schemaplanering, föräldrasamverkan, mindre del ekonomi, temastudier och utvärdering. Spårledarna är de som leder konferenser samt samordnar inom och mellan spåren. 

I spår 1 ingår klasserna 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 9A, 9B.
Spårledare är Emma Ekman.

I spår 2 ingår klasserna 7E, 7F, 8C, 8D, 8E, 9C, 9D och 9E.
Spårledare är Michaela Ndreca.

Elevinflytande

Elevinflytande i elevrådet

Elevrådets styrelse är en formell förbindelselänk mellan skolledningen och eleverna. Styrelsen deltar i klassombudsmöten där alla klasser finns representerade. Alla som är intresserade är välkomna att vara valbara till styrelsen.

Klassombudsgruppen förmedlar information från elevrådsorganisationen till respektive klass och tvärtom. Varje klass väljer två ordinarie representanter. Det är klassombudsgruppen som väljer elevrådets styrelse.

Elevskyddsombudsgruppen arbetar med arbetsmiljön i skolan. Verksamheten är lagstadgad.

Bok/Biblioteksgruppen samarbetar med skolbiblioteksansvarige om bland annat inköp till skolbiblioteket.

Mat, Hälsa, Kultur. Gruppen anordnar frukostar och hälsokampanjer. Den samarbetar med skolmåltidspersonal i skolans matråd.

Inflytande för vårdnadshavare

Utvecklingssamtalet med omdömen
En gång per termin kallas vårdnadshavarna tillsammans med eleven till utvecklingssamtal. Man kan kontinuerligt följa elevens lärande via Schoolsoft.

Möten för vårdnadshavare
Möten äger rum minst en gång per läsår och har ofta ett aktuellt tema.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledaren hanterar elevernas gymnasieansökningar och praktisk arbetslivsorientering, PRAO.
Läs mer information om bl.a. gymnasiet och elevernas PRAO här.

Skolans arbete med ANT

Information kring ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak och vem man ska kontakta finns på:
www.nora.se/barnochunga.

Fakta Karlsängskolan

 • Högstadieskola
 • Ligger centralt i Nora
 • Klass 7-9
 • Cirka 350 elever
 • Cirka 22 pedagoger
 • Två arbetslag
 • Har hälsoprofil
 • Skolbibliotek/Mediatek finns
 • Fritidsgård med cafeteria finns i byggnaden

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: