• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Konsekvenstrappan

Här kan du läsa mer om konsekvenstrappan samt dess olika steg och innehåll.

Konsekvenstrappan

Steg 1 - Påminnelse.
En påminnelse om förväntat beteende.
Eleven väljer: Rätt beteende = beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 2.

Steg 2 - Pedagogens stöd.
Eleven får tydlig hjälp med att lyckas, till exempel genom att Ipaden läggs undan eller att eleven tas med ut ur klassrummet.
Eleven väljer: Rätt beteende = Beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 3.

Steg 3 - Vårdnadshavares och pedagogens stöd.
Pedagogen ringer upp vårdnadshavare och eleven får själv berätta om sitt val av beteende.
Eleven kommer fram till en plan hur hen ska reparera händelsen och börja om.
Eleven väljer: Rätt beteende = Beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 4.

Steg 4 - Vårdnadshavares och pedagogens beslut.
Elev och vårdnadshavare bjuds in till samtal samma dag tillsammans med mentor där en handlingsplan görs upp mellan elev, hem och skola.
Ett datum för uppföljning bestäms. Bör ske inom två veckor.
Eleven väljer: Rätt beteende = Beröm.
Ej godkänt beteende leder till steg 5.

Steg 5 - Rektor, elevhälsoteam och vårdnadshavares beslut.
Elev och vårdnadshavare kallas till elevhälsokonferens tillsammans med rektor, mentor, kurator och skolsköterska. Beslut tas om vidare utredningar, kartläggningar med mera med hjälp av insatser utifrån.
Uppföljning sker kontinuerligt enligt överenskommelse.

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: