• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Järnboås skola

Järnboås skola

Järnboås skola ligger i Järnboås, 2 mil norr om Nora. Här går elever från F-klass till årskurs 6. På skolan finns även ett fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Speciellt med Järnboås skola

Järnboås skola är en trygg landsbygdsskola med nära till naturen. Upptagningsområdet är norra delen av Nora kommun.

Varje år arrangeras en föreställning kallad "I can". Syftet är att låta alla elever som vill uppträda på något sätt t.ex. sjunga, dansa eller spela ett instrument.

Lärarna arbetar i ämnesområde som innebär att en och samma lärare undervisar alla åldrar i sitt specialämne och detta ger en röd tråd genom hela skoltiden, från F till sexan.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Arbetar efter 4 i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Mer information om 4i kommer inom kort

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor

Systematiskt kvalitetsarbete

Mer information kommer inom kort.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
Fritidshemmet i Järnboås finns i skolans lokaler
Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.

För fritidshemmen gäller:
särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats,öppnas i nytt fönster
avgifter för skolbarnsomsorg
öppnas i nytt fönster
när fritidshemmet är öppet respektive stängt. öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-02-19

Järnboås skola
PL. 6126, 713 94 Nora
tel 0587-810 64
Järnboås fritidshem
Lindesby 150, 713 94 Nora
tel 0587-810 69

Kontakt skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Rektor Peter Nilsson
tel 0587-81218, 070-2176277
peter.nilsson@nora.se
Biträdande rektor Jimmy Jansson
tel 0587-81062, 070-4168947
jimmy.jansson@nora.se
Rektor Dalkarlsbergs fritidshem
Ann-Kristin Andersson
tel 0587-812 70, 070-398 85 01
ann-kristin.andersson@nora.se