• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Järn­torgs­skolan

Järntorgsskolan

Centralt i Nora ligger Järntorgsskolan.

På Järntorgs­skolan går elever i grundskolan och grundsärskolan från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har fyra fritidsavdelningar.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Social och digital utveckling

Järntorgsskolans vision är att alla elever på Järntorgsskolan ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat.

Järntorgsskolan arbetar aktivit med digital delaktighet. Alla elever har tillgång till en digital enhet och skolan arbetar aktivt med att appar och andra digitala hjälpmedel ska vara en del av undervisningen.
Läs mer om Järntorgsskolans utvecklingsprojekt för digital delaktighet..öppnas i nytt fönster

Organisation

Skolan är organiserad i fyra arbetslag. Här arbetar förskol­lärare, fritidspedagoger, lärare med olika inriktningar, elevassistenter, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Alla lärare är legitimerade.

Elev- och föräldrainflytande

Eleverna på Järntorgsskolan ska ha inflytande och vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Här finns ett elevråd, IT-råd, matråd och alla klasser har regelbundet ett klassråd. Föräldrasamverkan sker bl.a. i form av föräldramöten, skolråd, utvecklingssamtal och elevhälsomöten. Samarbetet med elevernas vårdnadshavare är mycket viktigt och ett gott samarbete ökar möjligheten för eleverna att nå goda studieresultat.

Grundsärskolan

För barn och ungdomar som inte kan nå kunskapsmålen i grundskolan, på grund av en utvecklingsstörning, finns grundsärskola åk 1-6 och även med inriktning träningsskola.

På Karlsängskolan finns grundsärskola för elever i åk 7-10.
Grundsärskolan har en egen läroplan och kursplan.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
På Järntorgsskolan finns fyra fritidshemsavdelningar för grundskolans elever, Bikupan, Getingen, Sländan och Humlan. Här finns också en fritidshemsavdelning för grundsärskolans elever och den heter Spindeln.
Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.

För fritidshemmen gäller:
särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats,öppnas i nytt fönster
avgifter för skolbarnsomsorg
öppnas i nytt fönster
när fritidshemmet är öppet respektive stängt. öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-02-19

Järntorgsskolan
Järntorgsgatan 1,713 31 Nora
tel 0587-812 Järntorgetsskolans fritidshem
tel 0587 - 812 35
Bikupan, tel 0587-811 50
Getingen, tel 0587-811 48
Sländan, tel 0587-810 46
Humlan, tel 0587-812 14

Kontakt Järntorgsskolan

Rektor
Anders Forsberg
0587 - 812 35, 070-259 85 76
anders.forsberg@nora.se
Biträdande rektor
Annika Wilhelmsson
0587-81223, 076-714 95 82
annika.wilhelmsson@nora.se
Elevhälsan
Länk till elevhälsan