• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Järn­torgs­skolan

Centralt i Nora ligger Järntorgsskolan.

På Järntorget går elever i grundskolan och anpassad grundskola från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har fyra fritidsavdelningar.

Fotografi av järntorgsskolan

SchoolSoft

Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Social och digital utveckling

Järntorgsskolans vision är att alla elever på Järntorgsskolan ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat.

Järntorgsskolan arbetar aktivit med digital delaktighet. Alla elever har tillgång till en digital enhet och skolan arbetar aktivt med att appar och andra digitala hjälpmedel ska vara en del av undervisningen.

Elev- och föräldrainflytande

Eleverna på Järntorgsskolan ska ha inflytande och vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Här finns ett elevråd, matråd och alla klasser har regelbundet ett klassråd.

Föräldrasamverkan sker bland annat i form av föräldramöten, skolråd, utvecklingssamtal och elevhälsomöten. Samarbetet med elevernas vårdnadshavare är mycket viktigt och ett gott samarbete ökar möjligheten för eleverna att nå goda studieresultat.

Anpassad grundskola

På Järntorgsskolan finns anpassad grundskola från årskurs 1-6.

På Karlsängskolan finns anpassad grundskola för elever i årskurs 7-10.
anpassad grundskola har en egen läroplan och kursplan.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
På Järntorgsskolan finns fyra fritidshemsavdelningar för grundskolans elever, Bikupan, Getingen, Sländan och Humlan. Här finns också en fritidshemsavdelning för den anpassade grundskolan.


Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.

Du kan klicka på länkarna nedan för att läsa mer om fritidshemmen och skolbarnomsorg:
särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats, Öppnas i nytt fönster.
avgifter för skolbarnsomsorg Öppnas i nytt fönster.

När fritidshemmet är öppet respektive stängt. Öppnas i nytt fönster.

Organisation

Skolan är organiserad i fyra arbetslag. Här arbetar förskol­lärare, fritidspedagoger, lärare med olika inriktningar.

Elevassistenter, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Alla lärare är legitimerade.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: