• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Gyttorpskolan

Gyttorpskolan

Gyttorpskolan ligger i Gyttorp, ett litet samhälle väster om Nora. Här går elever från F-klass till årskurs 6. Intill skolan finns fina naturmiljöer som används i undervisningen. Här finns också ett fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Speciellt med Gyttorpskolan

På skolgården i Gyttorp finns en rolig och pedagogisk skolträdgård. Lärare och elever har anlagt den tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet. Olle Andersson som är permakulturdesigner har hjälpt till att skapa en plan över skolområdet. I skogsträdgården använder man naturen som förebild. Den ska utvecklas utifrån permakulturens grundprinciper.

Varje år genomför skolan en Nobelfest. Den ritades nämligen på uppdrag av direktören för Nitro Nobel av arkitekt Ralph Erskine 1961. Erskine skrev först en uppsats om "vad skolan ville vara". Grundtanken var att de yngsta barnen skulle börja i ett litet hus närmast skogen. Ju äldre barnen blev desto större hus fick de gå i, och de kom närmare och närmare samhället. Delar av samhället Gyttorp är idag K-märkt.
Källa: "Ralph Erskine, arkitekt" av Mats Egelius och "De blå bergen - liv och drömmar i Kilsbergen" av Lena Hellström / Sune Högberg.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Arbetar efter 4 i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Mer information om 4i kommer inom kort

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor

Systematiskt kvalitetsarbete

Mer information kommer inom kort.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
Till Gyttorpsskolan hör två fritidshem: Gyttorps fritidshem och Dalkarlsbergs fritidshem.

Dalkarlsbergs fritidshem

Dalkarlsbergs fritidshem har öppet mellan kl 6 och kl 17,30, vid behov från kl 5.30 och till kl 18.30.

Fritidshemmet har sina lokaler på övervåningen i den tidigare lärarbostaden, på bottenvåningen finns förskolan. Förskolan och fritidshemmet i Dalkarlsberg delar lokaler och personal på morgon och sen kväll. På morgonen äter skolbarnen frukost på fritidshemmet innan de åker med skolbussen till Gyttorp. På eftermiddagen serveras mellanmål.

Gyttorpskolans fritidshem

Gyttorpskolans fritidshem har öppet mellan kl 6 och kl 17.
Fritidshemmet finns i eget hus på samma område som skolan. Mellanmål serveras kl 14.30
Varje dag finns det en bestämd aktivitet, t ex lek och pyssel eller skogsdag, men alla aktiviteter är frivilliga eftersom fritidshemmet också vill ge möjlighet till fri lek.

Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.
För fritidshemmen gäller:
särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats, Öppnas i nytt fönster.
avgifter för skolbarnsomsorg
Öppnas i nytt fönster.
när fritidshemmet är öppet respektive stängt.  Öppnas i nytt fönster.

Fritidsgård

I Gyttorpskolans lokaler finns en av Noras fritidsgårdar. Läs mer om fritidsgårdarna här.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Gyttorpskolan
Karl IX:s väg 3, 713 72 Gyttorp
tel 0587-811 18
Dalkarlsberg fritidshem
713 92 Gyttorp
tel 0587-812 60,
070-546 91 91
Gyttorpsskolans fritidshem
tel 0587 - 811 21

Kontakt Gyttorpskolan
Ås och Järnboås skolor, Gyttorpskolan, Lärkeskolan och Gyttorps fritidshem

Rektor Peter Nilsson
tel 0587-812 18, 070-217 62 77
peter.nilsson@nora.se
Bitr rektor Jimmy Jansson
tel 0587-810 62, 070-41 689 47
jimmy.jansson@nora.se

Skoladministratör
Helena Pettersson
070-099 63 06
helena.pettersson@nora.se

Rektor Dalkarlsbergs fritidshem
Linda Lindberg
070-234 80 11
linda.lindberg@skola.nora.se