• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Lärkesskolan

Lärkesskolan

Lärkesskolan ligger i bostadsområdet Hitorp. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Intill skolan finns en bra utemiljö och natur som skolan utnyttjar i sin undervisning. Här finns också fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Speciellt med Lärkesskolan

Alla klassrum på Lärkesskolan är utrustade med bärbar dator, projektor och filmduk i alla klassrum. Eleverna i årskurs 1, 4 och 5 har en egen Ipad som ett digitalt verktyg.

Skolan genomför varje år en skidresa för 6:orna som skolan betalar.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan arbetar utifrån fyra i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
På Lärkesskolan finns två fritidsavdelningar, Lärkboet för de yngre och Ängen för de äldre barnen.
Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.

För fritidshemmen gäller:
särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats, Öppnas i nytt fönster.
avgifter för skolbarnsomsorg
Öppnas i nytt fönster.
när fritidshemmet är öppet respektive stängt. Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: