• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Lärkesskolan

Lärkesskolan

Lärkesskolan ligger i bostadsområdet Hitorp. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Intill skolan finns en bra utemiljö och natur som skolan utnyttjar i sin undervisning. Här finns också fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Speciellt med Lärkesskolan

Alla klassrum på Lärkesskolan är utrustade med bärbar dator, projektor och filmduk i alla klassrum. Eleverna i årskurs 1, 4 och 5 har en egen Ipad som ett digitalt verktyg.

Skolan genomför varje år en skidresa för 6:orna som skolan betalar.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan arbetar utifrån fyra i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
På Lärkesskolan finns två fritidsavdelningar, Lärkboet för de yngre och Ängen för de äldre barnen.
Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.

För fritidshemmen gäller:
särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats,öppnas i nytt fönster
avgifter för skolbarnsomsorg
öppnas i nytt fönster
när fritidshemmet är öppet respektive stängt. öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-09-02

Lärkesskolan
Lärkesvägen, 713 30 Nora
tel 0587-812 19 (personalrum)
Lärkesskolans fritidshem
tel 0587 - 811 55

Kontakt skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Rektor Peter Nilsson
tel 0587-81218, 070-2176277
peter.nilsson@nora.se
Biträdande rektor Jimmy Jansson
tel 0587-81062, 070-4168947
jimmy.jansson@nora.se
Rektor Dalkarlsbergs fritidshem
Ann-Kristin Andersson
tel 0587-812 70, 070-398 85 01
ann-kristin.andersson@nora.se