• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Välkommen till Ås skola

Ås skola

Ås skola ligger i Ås, ett litet samhälle några kilometer väster om Nora. Här går elever från F-klass till årskurs 6. Skogen är närmsta granne. På skolan finns även ett fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Speciellt med Ås skola

Varje år arrangeras föreställningen kallad "I can". Syftet är att låta alla elever som vill uppträda på något sätt t.ex. sjunga, dansa eller spela ett instrument. Ås skola är en småskalig och trygg skola som består av flera skolbyggnader bland annat "Gammelbo", en vacker gammal folkskola som byggdes i slutet av 1800-talet.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Arbetar efter 4 i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Mer information om 4i kommer inom kort

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor.

Systematiskt kvalitetsarbete

Mer information kommer inom kort.

Fritidshem

Barn mellan 6 och 13 år har möjlighet till skolbarnsomsorg på fritidshem.
Gammelbo, där barn från F-klass tom 5:an vistas. Gammelbo är en äldre skolbyggnad med flera rum som ger oss möjlighet att dela upp oss i mindre grupper.

Fritids tider är kl. 5.30 till kl. 18.30, men öppettiderna bestäms utifrån barnens behov. Öppningar och stängningar samordnar vi med förskolan. Fritids är öppet för barn som är i behov av omsorg före och efter skolan när föräldrar jobbar eller studerar.

Vi äter frukost i matsalen i Skogsgläntan kl. 7.30. Ett enklare mellanmål serveras under eftermiddagen. Lovdagar serveras lunch.

Fritidshemmen arbetar efter fastställda läroplaner samt kommunala och lokala arbetsplaner. Under läsåret kan fritidshemmen stänga för kompetensutveckling, då erbjuds jouröppen skolbarnsomsorg.

För fritidshemmen gäller:
Särskilda regler om ansökan och uppsägning av plats,öppnas i nytt fönster
Avgifter för skolbarnsomsorgöppnas i nytt fönster
När fritidshemmet är öppet respektive stängt. öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-04-24

Ås skola
Byvägen 4, 713 34 Nora
Tel: 0587-812 47
Ås skolas fritidshem
Regnbågen
Tel: 073-707 57 76
Skogsgläntan
Tel: 070-751 78 05 

Kontakt skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Rektor Peter Nilsson
tel 0587-81218, 070-2176277
peter.nilsson@nora.se
Biträdande rektor Jimmy Jansson
tel 0587-81062, 070-4168947
jimmy.jansson@nora.se
Rektor Dalkarlsbergs fritidshem
Ann-Kristin Andersson
tel 0587-812 70, 070-398 85 01
ann-kristin.andersson@nora.se