• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Studie- och yrkesvägledare på Karlsängskolan

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) hanterar elevernas gymnasieansökningar och praktisk arbetslivsorientering, PRAO.

Kontakt
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0587-812 48
Mobil: 070- 949 58 58
E-post: maria.sundberg@nora.se.

Information till elever och vårdnadshavare

Viktiga datum och aktiviteter för elever i årskurs 7, 8 och 9

Årskurs 9

Gymnasieinformation till elever och vårdnadshavare
Vårdnadshavare till elever i årskurs 9 kommer detta läsår att få ta del av en gymnasieinformation digitalt. Det är samma information som vanligtvis genomförs i Karlsängskolans aula, men på grund av Covid 19 ges informationen via en film.
Eleverna får samma information klassvis på lektionstid.

Arbetsmarknadskunskap
Eleverna får klassvisa lektioner i arbetsmarknadskunskap i början av höstterminen.

Tidsplan för antagning till gymnasieskolan 2022

Januari
Den 10 januari öppnas gymnasieantagningens ansökningssystem Dexter. Eleverna får klassvisa genomgångar om hur man ansöker och får sina personliga inloggningsuppgifter. Man kan ändra sitt lösenord på Dexter om man vill. Ansökan är endast giltig efter att ansökan är bekräftad digitalt och en papperskopia med elevens underskrift är inlämnad till SYV.

Februari
Sista ansökningsdag är 15 februari.

Efter sista ansökningsdag är det inte längre möjligt att logga in.

April
Preliminärt antagningsbesked publiceras den 4 april klockan 10:00. Sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter och samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller.

Antagningsbeskedet baseras på höstterminsbetyget och är därför endast preliminärt. Det slutliga antagningsbeskedet fastställes efter att slutbetyget skickats in.

April- maj
Sökande har möjlighet att göra eventuella ändringar i sin ansökan.
Detta kan ske 11 april till 9 maj.

Den som vill ändra i sin ansökan kontaktar SYV som låser upp ansökningskontot. Den som inte vill ändra behöver inte göra någonting, den ansökan som man tidigare har gjort gäller.

Juli
Det slutliga antagningsbeskedet publiceras i Dexter den 4 juli kl.10:00. Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller.

Sökande ska svara om man tackar ja eller nej senast den 29 juli.

Augusti
Om man står som reserv till sitt val kan man se resultatet den 4 augusti kl.10:00. Svara skyndsamt på detta. Samma inloggningsuppgifter gäller.

PRAO
Årskurs 9 har PRAO på höstterminen

Gymnasiemässa i Örebro
Gymnasiemässan som vi brukar åka till är inställd på grund av Covid 19

Samtal inför gymnasievalet
Många elever har börjat att boka in sig för samtal inför gymnasievalet. Samtal bokas antingen direkt med mig, eller via telefon, mejl, SMS eller messenger. Det kan även bokas via mentor eller elevhälsa.

För vissa elever kanske det räcker med ett samtal där vi bara checkar av, och för andra elever kan det behövas flera samtal. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med.

Elev för en dag
OBS! Alla "Elev för en dag" - aktiviter kommer att pausas en tid framöver med anledning av den ökande smittspridningen.
Många gymnasieskolor erbjuder elever i årskurs 9 att vara ”elev för en dag” på deras skola och program. Man får då möjlighet att uppleva hur det är att gå på det gymnasieprogram och gymnasieskola som man är intresserad av. Ett utmärkt tillfälle att få veta hur det känns i verkligheten. Besöken bokas genom SYV.

Det kan se olika hur gymnasieskolorna väljer att arrangera ”elev för en dag”, vissa anpassar till ett minskat antal elever per tillfälle och vissa genomför detta digitalt. Titta på gymnasieskolornas hemsidor för information.

OBS! Det är viktigt att man har ansökt om ledighet hos sin mentor och fått detta beviljat innan man får åka. Man gör dessa besök på ledig tid och ingen reseersättning utgår från Karlsängskolan.

Öppet Hus
Gymnasieskolorna brukar ha ”Öppet Hus” för elever i årskurs 9 och vårdnadshavare. När/om och hur kan ni läsa om på deras hemsidor.

Årskurs 8

PRAO

Enligt planerna skulle PRAO-perioderna för eleverna i årskurs 8 börja med 8A under vecka 9.

Men så blir det inte, PRAO-perioderna är framflyttade men det är ännu inte bestämt till vilka veckor.

Gymnasieinformation
Eleverna kommer att få klassvisa gymnasieinformationer som förberedelse inför gymnasievalet i årskurs 9.

Årskurs 7

Arbetsmarknadskunskap, framtida valmöjligheter och skolans betydelse
Eleverna får klassvisa lektioner om arbetsmarknadskunskap, framtida valmöjligheter och skolans betydelse.

Frågor och funderingar?

Kontakta mig!

Maria Sundberg
0587- 812 48
070- 949 58 58
SMS går också bra

maria.sundberg@nora.se

Adress och kontaktuppgifter

Karlsängskolan
Adress: Skolgatan 5
713 31 Nora
Telefon: 0587-812 21

Adress och kontaktuppgifter

Grundskola 7-9, fritidsgård
Adress: Skolgatan 5
713 31 Nora
Telefon: 0587-812 21

 

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: