Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Studie- och yrkesvägledare på Karlsängskolan

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) hanterar elevernas gymnasieansökningar och praktisk arbetslivsorientering, PRAO.

Kontakt
Studie- och yrkesvägledare 
Tel: 0587-812 48
Mobil: 070- 949 58 58
E-post: maria.sundberg@nora.se.

Viktiga datum och aktiviteter för elever i
åk. 7, 8 och 9

Gymnasieinformation till vårdnadshavare

(Information till vårdnadshavare gavs den 27 augusti).

Vårdnadshavare bjuds in till en information om gymnasievalet. I samband med detta deltar en representant från Handelskammaren Mälardalen och berättar om hur deras inspirationslektioner ser ut när de besöker elever i årskurs 7 och 9.

Årskurs 9

Tidsplan för antagning till gymnasieskolan 2020.

Januari
Den 7 januari öppnas gymnsieansökningssystemet i Dexter.

Eleverna får klassvisa genomgångar om hur man ansöker och får sina personliga inloggningsuppgifter. Ansökan är endast giltig efter att papperskopia med elevens underskrift är inlämnad till SYV.

Februari
Sista ansökningsdag är den 14 februari.
Efter det datumet går det inte längre att logga in.

April
Preliminärt antagningsbesked publiceras 6 april.
Sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter.
Antagningsbeskedet baseras på höstterminsbetyget och är därför endast preliminärt. Det slutliga antagningsbeskedet fås efter att slutbetyget skickats in

April - Maj
Sökande har möjlighet att göra eventuella ändringsval från och med 20 april till och med 8 maj.

T.ex. lämna in ansökan om fri kvot samt ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

Den som vill ändra i sin ansökan kontaktar SYV som låser upp ansökningskontot. Den som inte vill ändra behöver inte göra någonting. Ansökan från januari/februari gäller.

Juli
Från och med 1 juli ser sökande sitt slutliga antagningsbesked i Dexter.

Den 31 juli är sista dag för sökande att svara på det slutliga antagningsbeskedet i Dexter.

Augusti
Från 6 augusti ser sökande sitt reservantagningsbesked i Dexter.
Svara skyndsamt på detta!

Inloggningsuppgifterna som fås i januari gäller genom hela antagningsprocessen. Om inloggningsuppgifterna tappas bort kan nya beställas via gymnasieantagningens hemsida.

Länk till gymnasieantagningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassvisa gymnasieinformationer

Jag kommer att informera alla klasser om gymnasievalet, det kommer att ske under vecka 35 och vecka 37. Eleverna får i samband med detta även information om PRAO:n som är under veckorna 41, 42, 43,45, 46 en klass per vecka. Under vecka 35 kommer även eleverna att få besök av en representant från Handelskammaren Mälardalen som föreläser om arbetsmarknadskunskap.

PRAO-veckor

9C vecka 41

9D vecka 42

9E vecka 43

9A vecka 45

9B vecka 46

Gymnasiemässa i Örebro

Den 10 oktober åker alla elever i åk. 9 till Örebro för att besöka gymnasiemässan. Vi samlas utanför skolan vid bussfickan klockan 08.10, man måste se till att prickas av på klasslistan innan man får stiga på bussen. Vi åker hem till Nora igen klockan 11.15 och äter lunch direkt vi är tillbaka på skolan igen.

På gymnasiemässan finns dom flesta gymnasieskolor i Örebro län representerade.

Elever i årskurs 8 och vårdnadshavare är välkomna att besöka gymnasiemässan efter klockan 16.00, det är öppet till 19.00 för allmänheten.

Samtal inför gymnasievalet

Många elever har börjat boka in sig för samtal inför gymnasievalet. Samtal bokas antingen direkt med mig, eller via mejl, SMS eller Facebook. Det kan även bokas via mentor eller elevhälsa

För vissa elever räcker det med ett samtal där vi bara checkar av, och för andra elever behövs flera samtal. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med.

"Elev för en dag"

Många gymnasieskolor erbjuder elever i årskurs 9 att vara elever för en dag på deras skola. Man får då möjlighet att uppleva hur det är att gå på det gymnasieprogram och gymnasieskola som man är intresserad av. Ett utmärkt tillfälle att få veta hur det känns i verkligheten.

OBS! Det är viktigt att man har fått ledigt av sin klassföreståndare innan man får åka. Dessa besök bokas genom mig, SYV.

Ansökan till gymnasieskolan

Efter jullovet kommer eleverna att få personliga inloggningsuppgifter utdelade av mig, jag kommer att gå igenom hur man ansöker och därefter har eleverna ungefär en månad på sig att göra sina val. Man ansöker via datorn till gymnasieantagningens Dexter. Alla elever som önskar kommer att få hjälp av mig att göra sin ansökan men det förutsätter att dom själva bokar en tid för detta i förväg.

Preliminärt antagningsbesked

Preliminärt antagningsbesked baserat på höstterminsbetyget, datum meddelas senare

Omvalsperiod

Man har möjlighet att ändra i sin ansökan om man önskar det. Om man vill göra ett omval så meddelar man mig det så att jag "låser upp" ansökningskontot igen. Därefter gör man precis som första gången man gjorde sin ansökan. Det är viktigt att man söker innan sista omvalsdagen.

Om man är nöjd med den ansökan man gjort låter man det bara vara.

Årskurs 8

Under vecka 34 kommer eleverna att få besök av en representant från vårdbranschen, hon föreläser om olika yrkesområden inom vården

"Åttans år"

Under vecka 36 kommer eleverna att få besök från delar ur elevhälsoteamet samt personal från fritidsgården.Vi presenterar oss och berättar vad "Åttans år" kommer att handla om. Eleverna kommer under årskurs 8 att få vara med på olika aktiviteter och lektioner som bl.a. handlar om relationer, vänskap och värderingar

PRAO

Eleverna kommer att ha en veckas PRAO under vårterminen, en vecka per klass. Vilken vecka respektive klass tilldelas meddelas senare.

Gymnasieinformation

Eleverna kommer att få klassvisa gymnasieinformationer som förberedelse inför gymnasievalet i årskurs 9

Årskurs 7

Skolans betydelse och framtida valmöjligheter

Eleverna får en övergripande information om vad gymnasieskolan handlar om, vad man kan välja samt kunskaperna och betygens betydelse.

Arbetsmarknadskunskap

Eleverna får klassvisa informationer

Frågor och funderingar?

Kontakta mig!

Maria Sundberg

0587- 812 48

070- 949 58 58 Det går även bra via SMS

maria.sundberg@nora.se

Facebook: syv karlsangskolan

Adress och kontaktuppgifter

Grundskola 7-9, fritidsgård
Adress: Skolgatan 5
713 31 Nora
Telefon: 0587-812 21

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2020-03-31