• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Nora kommun på sociala medier

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Linkedin och bloggar är Interntetbaserade tjänster där man kan dela med sig av text och bild.

På Nora kommuns Facebooksidor informerar vi om Nora kommuns aktiviteter och aktuella händelser på ett sådant sätt att det stödjer information som också finns på annat sätt. På www.nora.se finns alltid den information som gäller under en längre tid.

Diarieföring
Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Olämpligt material
Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll på våra sociala medierkan du anmäla det till oss.

Aktuella Facebook-sidor:
Nora kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nora kommuns Foodbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Visit Nora
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kultur och fritid
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: