• Huvudmeny

Välkommen till Lärkesskolan

Lärkesskolan

Lärkesskolan ligger i bostadsområdet Hitorp. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Intill skolan finns en bra utemiljö och natur som skolan utnyttjar i sin undervisning. Här finns också fritidshem.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Speciellt med Lärkesskolan

Alla klassrum på Lärkesskolan är utrustade med bärbar dator, projektor och filmduk i alla klassrum. Eleverna i årskurs 1, 4 och 5 har en egen Ipad som ett digitalt verktyg.

Skolan genomför varje år en skidresa för 6:orna som skolan betalar.

Gemensamt för skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan arbetar utifrån fyra i:n

  • Inspiration
  • IKT
  • Inkludering
  • Integration

Demokrati

Skolorna i skolområde 1 arbetar aktivt med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har inflytande över sin skoltid genom klassråd, elevråd och matråd. På vissa skolor även andra råd. I klasserna har man egna föräldramöten. Skolrådet är ett forum för information och diskussion. Där träffas en förälder från varje klass, en fadderpolitiker och rektor.

 

Fritidshem

Du får information om fritidshemmet på Lärkesskolan på sidan Fritidshem.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-06-05

Adress

Lärkesskolan,
Adress: Lärkesvägen, 71330 Nora
Telefon: 0587-812 19 (personalrum)

Kontakt skolområde 1

Ås- och Järnboås skola, Gyttorpskolan och Lärkesskolan

Rektor
Peter Nilsson
0587-81218, 070-2176277
peter.nilsson@nora.se
Biträdande rektor
Jimmy Jansson
0587-81062, 070-4168947
jimmy.jansson@nora.se
Elevhälsan
Länk till elevhälsan